PRZYSTĄPIENIE DO UŻYTKOWANIA

Czy trzeba kogoś zawiadomić, po zakończeniu budowy, o przystąpieniu do użytkowania, a jeśli tak – to kogo?

Po zakończeniu budowy, o przystąpieniu do użytkowania, trzeba zawiadomić urzędników. Zgodnie z art. 83 ust. 1 i 3 prawa budowlanego, organem właściwym do przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy jest właściwy organ nadzoru budowlanego, tj. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego - w sprawach, o których mowa w art. 82 ust. 3 prawa budowlanego (czyli np. inwestycji na terenach zamkniętych, usytuowanych w obszarze kolejowym itp.).

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.Źródło: Gazeta Prawna