KONTROLE W BUDYNKACH

Czy każdy budynek jest kontrolowany przed przystąpieniem do jego użytkowania?

Nie wszystkie obiekty budowlane podlegają kontroli. Zgodnie z art. 55 pkt 1 prawa budowlanego, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, m.in. jeżeli: na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII i XXX, o których mowa w załączniku do ustawy. Zatem np. domy jednorodzinne, budynki służące gospodarce rolnej, inne niewielkie budynki jak domy letniskowe, budynki gospodarcze, a także budynki przemysłowe nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na użytkowanie i tym samym obowiązkowi przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.Źródło: Gazeta Prawna