POZWOLENIE NA REMONT

Jakie formalności muszę załatwić, gdy chcę wyremontować domek letniskowy? Czy muszę mieć pozwolenie na budowę?

Przy większości prac remontowych nie jest wymagane pozwolenie na budowę, trzeba jednak zgłosić takie prace w starostwie. Pozwolenia na budowę będzie wymagał jedynie remont zabytku, jak również remont kapitalny, który wiąże się np. ze zmianą lub wymianą elementów konstrukcyjnych budynku lub instalacji gazowej. Pozwolenia nie wymaga też remont instalacji gazu płynnego w domu jednorodzinnym. Nawet zgłoszenia nie wymaga natomiast instalacja krat lub innych urządzeń (np. anten), chyba że nasz domek byłby wielorodzinny albo zabytkowy. W takich przypadkach należy zgłosić instalację krat, a instalację urządzeń trzeba zgłaszać jedynie, gdy ich wysokość przekracza 3 m. Bez pozwolenia na budowę, możemy również ocieplić ściany budynku o wysokości do 12 metrów (prawie każdy domek letniskowy spełnia to kryterium) oraz dach, jak również utwardzić powierzchnię gruntu na działce. W tych przypadkach wystarczy dokonanie zgłoszenia inwestycji w starostwie.


Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.Źródło: Gazeta Prawna