DOM NA DZIAŁCE SIEDLISKOWEJ

Chciałabym kupić ziemię, aby wyodrębnić działkę siedliskową. Czy na tej ziemi muszą stać jakieś budynki (czy może to być "goła" ziemia)? Chciałabym na tej działce siedliskowej zbudować dom jednorodzinny - czy najpierw działkę musze przekształcić na budowlaną, czy po prostu starać się o pozwolenie na budowę na działce siedliskowej? Jakie warunki muszą być wtedy spełnione?

Odpowiedź na postawione pytanie uzależniona jest od tego czy nabywca działki rolnej ma zamiar prowadzić na kupionym gruncie gospodarstwo rolne czy nie. Z definicji bowiem działki siedliskowej wynika, że jest to działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. W przypadku, gdy nabywca gruntu rolnego będzie prowadzić na nim gospodarstwo rolne, do wybudowania budynku na tym gruncie potrzebne jest spełnienie tych samych kryteriów jak do wybudowania budynku na działce budowlanej (należy min. uzyskać pozwolenie na budowę). Dla powstania działki siedliskowej nie będzie miało w takim przypadku znaczenia, czy na takim gruncie są już jakieś budynki czy nie.
Jeśli natomiast nabywca zakupi działkę rolną bez zamiaru prowadzenia na niej gospodarstwa rolnego, a jedynie w celu zabudowy jednorodzinnej, to nie może być mowy o powstaniu na gruncie wraz z wybudowaniem domu działki siedliskowej, tym samym uznać należy, iż działka ta powinna zostać przekwalifikowana na działkę budowlaną.

Mgr Anna Łochowska
Grupa ATLAS

Wszelkie porady i informacje zamieszczane w serwisie maja charakter nieodpłatny. REDAKCJA DZIENNIKA BUDOWY nie świadczy usług prawnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do porad lub informacji zamieszczonych w serwisie.