PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA: KWIECIEŃ 2006 R.

Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju, była w kwietniu br. wyższa o 4,1% niż przed rokiem i o 12,4% - w porównaniu z marcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 4,9% niż w kwietniu ubiegłego roku i o 1,0% - w porównaniu z marcem br.
W stosunku do kwietnia ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót wystąpił w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - o 38,2%, wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 4,8% oraz wykonywaniem instalacji budowlanych - o 0,9%. W podmiotach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe produkcja zmniejszyła się o 27,6%.
W porównaniu z marcem br. wzrost poziomu produkcji odnotowano w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę - o 24,8%, w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 14,2% i wykonywaniem instalacji budowlanych - o 3,4%. W jednostkach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe wystąpił spadek produkcji o 13,4%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-kwiecień br. był o 3,8% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2006 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z kwietniem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,1%.

Produkcja sprzedana przemysłu była w kwietniu br. o 5,8% wyższa niż przed rokiem i o 9,5% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 10,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% mniejszym w porównaniu z marcem br.
W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 19 (spośród 29) działach przemysłu. W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2006 r. były o 1,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 1,6% wyższe niż przed rokiem.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w grudniu 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2006 r. wyższa o 17,9% niż przed rokiem i o 44,8% - w porównaniu z listopadem 2006 r.
(2007-1-22)
Dynamika produkcji budowlano–montażowej w październiku 2006 roku
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 28,6% niż przed rokiem i o 10,8% - w porównaniu z wrześniem br.
(2006-11-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej: czerwiec 2006
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju była w czerwcu br. wyższa o 15,7% niż przed rokiem i o 24,6% - w porównaniu z majem br.
(2006-7-20)
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w lutym 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących, powyżej 9 osób, była w lutym br. niższa o 3,5% niż przed rokiem i wyższa o 13,1% w porównaniu ze styczniem br.
(2006-3-24)
Produkcja budowlano-montażowa: styczeń 2006
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2006 r. niższa o 7,8% w porównaniu ze styczniem 2005 r. i o 72,2% - w stosunku do grudnia 2005 r.
(2006-2-24)