DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO–MONTAŻOWEJ W PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 28,6% niż przed rokiem i o 10,8% - w porównaniu z wrześniem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 28,2% niż w październiku ubiegłego roku i o 4,0% - w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw: w przygotowujących teren pod budowę – o 54,0%, w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 31,2%, w wykonujących instalacje budowlane - o 9,4%, a w wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - o 8,9%.
W porównaniu z wrześniem br. wzrost poziomu produkcji wystąpił w przedsiębiorstwach, których głównym rodzajem działalności jest wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych – o 36,7%, wykonywanie instalacji budowlanych – o 11,0% oraz wznoszenie budynków i budowli; inżynieria lądowa i wodna – o 10,6%. W jednostkach przygotowujących teren pod budowę produkcja zmniejszyła się – o 3,1%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-październik br. był o 16,6% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku br. w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosły o 3,7%. W październiku br. wzrost cen w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku wyniósł 4,0%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2006 r. w stosunku do II kwartału 2006 r. wzrosły o 1,3%.

Według wstępnych danych podanych przez GUS produkcja sprzedana przemysłu po wyeliminowaniu wpływu zmian cen (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 14,6% wyższa niż przed rokiem i o 4,1% większa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 12,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% większym w porównaniu z wrześniem br.

W stosunku do października ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 29) działach przemysłu. W okresie styczeń - październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2006 r. były o 0,3% niższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku br. w porównaniu z grudniem ub. roku były wyższe o 4,0%.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w grudniu 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2006 r. wyższa o 17,9% niż przed rokiem i o 44,8% - w porównaniu z listopadem 2006 r.
(2007-1-22)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej: czerwiec 2006
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju była w czerwcu br. wyższa o 15,7% niż przed rokiem i o 24,6% - w porównaniu z majem br.
(2006-7-20)
Produkcja budowlano-montażowa: kwiecień 2006 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju, była w kwietniu br. wyższa o 4,1% niż przed rokiem i o 12,4% - w porównaniu z marcem br.
(2006-5-26)
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w lutym 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących, powyżej 9 osób, była w lutym br. niższa o 3,5% niż przed rokiem i wyższa o 13,1% w porównaniu ze styczniem br.
(2006-3-24)
Produkcja budowlano-montażowa: styczeń 2006
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2006 r. niższa o 7,8% w porównaniu ze styczniem 2005 r. i o 72,2% - w stosunku do grudnia 2005 r.
(2006-2-24)