DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ: CZERWIEC 2006

Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju była w czerwcu br. wyższa o 15,7% niż przed rokiem i o 24,6% - w porównaniu z majem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 10,8% niż w czerwcu ubiegłego roku i o 4,8% - w porównaniu z majem br.
W stosunku do czerwca ubiegłego roku w jednostkach przygotowujących teren pod budowę produkcja wzrosła ponad dwukrotnie, w podmiotach zajmujących się wykonywaniem instalacji budowlanych o 24,4%, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej o 14,0%. W przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe produkcja zmniejszyła się o 6,0%.
W porównaniu z majem br. wzrost produkcji wyniósł: w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę 28,2%, wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - 26,0%, wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych 22,2% oraz wykonywaniem instalacji budowlanych 13,9%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-czerwiec br. był o 9,2% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2006 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. w stosunku do grudnia ub. roku wzrosły o 1,4%, a w porównaniu z czerwcem ub. roku o 2,5%.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu była w czerwcu br. o 12,4% wyższa niż przed rokiem i o 2,8% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 13,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,0% większym w porównaniu z majem br. W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 29) działach przemysłu.

W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2006 r. były o 0,8% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 3,6%.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w grudniu 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2006 r. wyższa o 17,9% niż przed rokiem i o 44,8% - w porównaniu z listopadem 2006 r.
(2007-1-22)
Dynamika produkcji budowlano–montażowej w październiku 2006 roku
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 28,6% niż przed rokiem i o 10,8% - w porównaniu z wrześniem br.
(2006-11-21)
Produkcja budowlano-montażowa: kwiecień 2006 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju, była w kwietniu br. wyższa o 4,1% niż przed rokiem i o 12,4% - w porównaniu z marcem br.
(2006-5-26)
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w lutym 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących, powyżej 9 osób, była w lutym br. niższa o 3,5% niż przed rokiem i wyższa o 13,1% w porównaniu ze styczniem br.
(2006-3-24)
Produkcja budowlano-montażowa: styczeń 2006
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2006 r. niższa o 7,8% w porównaniu ze styczniem 2005 r. i o 72,2% - w stosunku do grudnia 2005 r.
(2006-2-24)