PRODUKCJA BUDOWLANO-MONTAŻOWA: STYCZEŃ 2006

Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu 2006 r. niższa o 7,8% w porównaniu ze styczniem 2005 r. i o 72,2% - w stosunku do grudnia 2005 r.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 3,2% niż w styczniu ub. roku i o 9,6% - w porównaniu z grudniem 2005 r.
W stosunku do stycznia ubiegłego roku spadek produkcji wystąpił w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 12,1% (wobec wzrostu o 21,8% w ub. roku). Udział tych jednostek w produkcji budowlano-montażowej jest największy i wynosi 78,1%. Natomiast w podmiotach wykonujących instalacje budowlane produkcja pozostała na tym samym poziomie, a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane wykończeniowe i przygotowujących teren pod budowę odnotowano znaczny wzrost.
W porównaniu z grudniem 2005 r. spadek poziomu produkcji - podobnie jak w latach ubiegłych - wystąpił we wszystkich grupach przedsiębiorstw (największy - o 74,6% - w podmiotach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną, a najmniejszy - o 33,1% - w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę).
Ceny produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2006 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu .W porównaniu ze styczniem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,3% (wobec 4,8% przed rokiem).

Produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w styczniu br. o 9,5% wyższa niż przed rokiem i o 8,3% mniejsza w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 7,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,5% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku.
W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej przemysłu odnotowano w 21 (spośród 29) działach przemysłu.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu 2006 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 0,5% wyższe niż przed rokiem.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w grudniu 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2006 r. wyższa o 17,9% niż przed rokiem i o 44,8% - w porównaniu z listopadem 2006 r.
(2007-1-22)
Dynamika produkcji budowlano–montażowej w październiku 2006 roku
Według wstępnych danych, podanych przez Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 28,6% niż przed rokiem i o 10,8% - w porównaniu z wrześniem br.
(2006-11-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej: czerwiec 2006
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju była w czerwcu br. wyższa o 15,7% niż przed rokiem i o 24,6% - w porównaniu z majem br.
(2006-7-20)
Produkcja budowlano-montażowa: kwiecień 2006 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju, była w kwietniu br. wyższa o 4,1% niż przed rokiem i o 12,4% - w porównaniu z marcem br.
(2006-5-26)
Dynamika produkcji budowlano – montażowej w lutym 2006 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących, powyżej 9 osób, była w lutym br. niższa o 3,5% niż przed rokiem i wyższa o 13,1% w porównaniu ze styczniem br.
(2006-3-24)