DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ W LIPCU 2007 R.

Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny ( GUS ) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa o 18,4% niż przed rokiem i o 1,4% - w porównaniu z czerwcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,9% niż w lipcu ubiegłego roku i o 3,9% - w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw: w przygotowujących teren pod budowę – o 45,3%, w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 20,6%, w wykonujących roboty budowlane wykończeniowe – o 3,9%, a w wykonujących instalacje budowlane - o 0,5%.
W porównaniu z czerwcem br. wzrost poziomu produkcji wystąpił w jednostkach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych – o 14,9% oraz wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną – o 1,5%. W podmiotach, których głównym rodzajem działalności jest przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonywanie instalacji budowlanych produkcja zmniejszyła się odpowiednio o 4,6% i 0,8%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-lipiec br. był o 29,6% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku (wobec 9,1% w 2006 r.).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2007 r. były o 0,6% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej podniesiono ceny wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 1,2%). Wzrosły również ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 0,7%) oraz przygotowania terenu pod budowę, wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (po 0,6%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. w porównaniu z lipcem ub. roku wzrosły o 8,9%.

Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny ( GUS ), produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w lipcu br. o 10,4% wyższa niż przed rokiem i o 2,0% mniejsza w porównaniu z czerwcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 8,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% większym w porównaniu z czerwcem br.

W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 29) działach przemysłu.

W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2007 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z lipcem ub. roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 1,5%.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w sierpniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 14,6% niż przed rokiem i o 8,7% - w porównaniu z lipcem br.
(2007-9-28)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez GUS produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa o 16,3% niż przed rokiem i o 13,3% - w porównaniu z kwietniem br.
(2007-6-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. wyższa o 36,7% niż przed rokiem i o 10,5% - w porównaniu z marcem br.
(2007-5-25)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2007 r.
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa,, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 39,1% niż przed rokiem i o 19,0% - w porównaniu z lutym br.
(2007-4-23)