DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ W KWIETNIU 2007 R.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. wyższa o 36,7% niż przed rokiem i o 10,5% - w porównaniu z marcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 26,8% niż w kwietniu ubiegłego roku i o 1,0% - w porównaniu z marcem br.

W stosunku do kwietnia ubiegłego roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw: w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 38,7%, w wykonujących instalacje budowlane - o 26,1%, w wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - o 24,5%, a w przygotowujących teren pod budowę - o 18,5%. W porównaniu z marcem br. wzrost poziomu produkcji wystąpił w jednostkach zajmujących się przygotowaniem terenu pod budowę - o 15,7%, wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 12,9% oraz wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 4,8%. W podmiotach, których głównym rodzajem działalności jest wykonywanie instalacji budowlanych produkcja zmniejszyła się o 5,6%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-kwiecień br. był o 50,4 % wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2007 r. były o 1,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o wyższe 7,5% w porównaniu z kwietniem ub. roku. Najbardziej podniesiono ceny wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej (o 1,3%). Wzrosły również ceny przygotowania terenu pod budowę, wykonywania instalacji budowlanych, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,8%) oraz wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (o 0,7%).

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. o 12,4% wyższa niż przed rokiem i o 8,7% niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 10,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,1% niższym w porównaniu z marcem br.
W stosunku do kwietnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 29) działach przemysłu.

W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 12,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2007 r. były o 2,3% wyższe w porównaniu z kwietniem ub. roku i o 0,6% wyższe niż w poprzednim miesiącu.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w sierpniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 14,6% niż przed rokiem i o 8,7% - w porównaniu z lipcem br.
(2007-9-28)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny ( GUS ) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa o 18,4% niż przed rokiem i o 1,4% - w porównaniu z czerwcem br.
(2007-8-24)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez GUS produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa o 16,3% niż przed rokiem i o 13,3% - w porównaniu z kwietniem br.
(2007-6-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2007 r.
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa,, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 39,1% niż przed rokiem i o 19,0% - w porównaniu z lutym br.
(2007-4-23)