DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ W MARCU 2007 R.

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa,, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 39,1% niż przed rokiem i o 19,0% - w porównaniu z lutym br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 27,4% niż w marcu ubiegłego roku i o 1,9% - w porównaniu z lutym br. Zarówno w stosunku do marca ub. roku, jak i lutego br. wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw. W porównaniu z marcem ubiegłego roku wzrost ten wyniósł: w przedsiębiorstwach zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - 40,2%, w wykonujących instalacje budowlane - 38,5%, w przygotowujących teren pod budowę - 27,5%, a w wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - 3,0%. W stosunku do lutego br. produkcja była wyższa: w jednostkach, specjalizujących się w wykonywaniu instalacji budowlanych - o 30,8%, w przygotowaniu terenu pod budowę - o 23,5%, we wznoszeniu budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej - o 17,4%, a w wykonywaniu robót budowlanych wykończeniowych - o 14,7%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-marzec br. był o 51,1 % wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu 2007 r. były o 1,0% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej podniesiono ceny wykonywania instalacji budowlanych (o 1,1%). Wzrosły również ceny wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej, wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (po 1,0%), wykonywania robót budowlanych wykończeniowych (o 0,9%) oraz przygotowania terenu pod budowę (o 0,7%). W porównaniu z marcem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 6,5% (wobec 2,2% przed rokiem).

Produkcja sprzedana przemysłu, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. o 11,3% wyższa niż przed rokiem i o 14,7% większa w porównaniu z lutym br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 13,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% większym w porównaniu z lutym br.W stosunku do marca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 29) działach przemysłu.

W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 13,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2007 r. były o 0,5% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z marcem ub. roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 3,3% (wobec 0,9% przed rokiem).Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w sierpniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 14,6% niż przed rokiem i o 8,7% - w porównaniu z lipcem br.
(2007-9-28)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny ( GUS ) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa o 18,4% niż przed rokiem i o 1,4% - w porównaniu z czerwcem br.
(2007-8-24)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez GUS produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa o 16,3% niż przed rokiem i o 13,3% - w porównaniu z kwietniem br.
(2007-6-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. wyższa o 36,7% niż przed rokiem i o 10,5% - w porównaniu z marcem br.
(2007-5-25)