DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ W MAJU 2007 R.

Według wstępnych danych podanych przez GUS produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa o 16,3% niż przed rokiem i o 13,3% - w porównaniu z kwietniem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 18,9% niż w maju ubiegłego roku i o 1,5% mniejszym w porównaniu z kwietniem br.
Zarówno w stosunku do maja ub. roku jak i kwietnia br. wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw. W porównaniu z majem ubiegłego roku wzrost ten wyniósł: w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę - 28,9%, w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - 16,9%, w wykonujących instalacje budowlane - 11,3%, a w wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - 2,8%. W stosunku do kwietnia br. produkcja była wyższa: w jednostkach, specjalizujących się w przygotowaniu terenu pod budowę - o 32,6%, we wznoszeniu budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej - o 13,3%, w wykonywaniu instalacji budowlanych - o 11,6%, a w wykonywaniu robót budowlanych wykończeniowych - o 4,9%.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-maj br. był o 40,0 % wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w maju 2007 r. były o 1,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej podniesiono ceny przygotowania terenu pod budowę (o 1,2%). Wzrosły również ceny wznoszenia budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej, wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, wynajmu sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (po 1,1%) oraz wykonywania instalacji budowlanych (o 0,7%).
W porównaniu z majem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 8,1% (wobec 2,3% przed rokiem).

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w maju br. o 8,1% wyższa niż przed rokiem (kiedy odnotowano wzrost odpowiednio o 19,1%) i o 3,0% większa w porównaniu z kwietniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 8,3% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3% większym w porównaniu z kwietniem br.
W stosunku do maja ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 29) działach przemysłu. W okresie styczeń-maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 11,7% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2007 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z majem ub. roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 2,2%.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano–montażowej w sierpniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 14,6% niż przed rokiem i o 8,7% - w porównaniu z lipcem br.
(2007-9-28)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny ( GUS ) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa o 18,4% niż przed rokiem i o 1,4% - w porównaniu z czerwcem br.
(2007-8-24)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. wyższa o 36,7% niż przed rokiem i o 10,5% - w porównaniu z marcem br.
(2007-5-25)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2007 r.
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa,, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 39,1% niż przed rokiem i o 19,0% - w porównaniu z lutym br.
(2007-4-23)