DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO–MONTAŻOWEJ W SIERPNIU 2007 R.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. wyższa o 14,6% niż przed rokiem i o 8,7% - w porównaniu z lipcem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 16,4% niż w sierpniu ubiegłego roku i o 1,5% - w porównaniu z lipcem br.

Zarówno w stosunku do sierpnia ub. roku, jak i lipca br. wzrost poziomu zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku wzrost ten wyniósł: w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę – 98,1%, w zajmujących się wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - 15,4%, w wykonujących roboty budowlane wykończeniowe - 1,2%, a w wykonujących instalacje budowlane – 0,9%. W stosunku do lipca br. produkcja była wyższa w jednostkach specjalizujących się w przygotowywaniu terenu pod budowę – o 31,5%, w wykonywaniu robót budowlanych wykończeniowych – o 17,1%, we wznoszeniu budynków i budowli; inżynierii lądowej i wodnej – o 8,4%, a w wykonywaniu instalacji budowlanych – o 6,3%.

Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-sierpień br. był o 27,0 % wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. były o 0,5% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 8,8% w porównaniu z sierpniem ub. roku .

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu była w sierpniu br. o 9,0% wyższa niż przed rokiem i o 1,1% większa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 9,4% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% większym w porównaniu z lipcem br.
W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 21 spośród 29 działów przemysłu.

W okresie styczeń-sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2007 r. były o 0,2% wyższe niż w poprzednim miesiącu i o 1,7% w porównaniu z sierpniem ub. roku.Źródło: www.stat.gov.pl

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny ( GUS ) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lipcu br. wyższa o 18,4% niż przed rokiem i o 1,4% - w porównaniu z czerwcem br.
(2007-8-24)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2007 r.
Według wstępnych danych podanych przez GUS produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w maju br. wyższa o 16,3% niż przed rokiem i o 13,3% - w porównaniu z kwietniem br.
(2007-6-21)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2007 r.
Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. wyższa o 36,7% niż przed rokiem i o 10,5% - w porównaniu z marcem br.
(2007-5-25)
Dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2007 r.
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja budowlano-montażowa,, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w marcu br. wyższa o 39,1% niż przed rokiem i o 19,0% - w porównaniu z lutym br.
(2007-4-23)