MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: PAŹDZIERNIK 2007 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku 2007 r. liczba oddanych do użytku mieszkań wzrosła w stosunku do września 2007 r. o 4,5 proc. i wyniosła 13 tys. 983 mieszkań. Było to jednocześnie o 24,4 proc. mieszkań więcej niż w październiku 2006 roku.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w październiku 2007 roku 7201 mieszkań, o 29,5 proc. więcej niż rok temu i o 28,8 proc. więcej niż we wrześniu 2007 roku. Od początku roku oddano 54777 indywidualnych mieszkań, o 21,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Liczba mieszkań oddanych do użytku, a przeznaczonych na wynajem lub sprzedaż wzrosła w październiku br. w porównaniu do września br. o 49,9 proc. i wyniosła 5 tys. 433 mieszkań. W porównaniu do października 2006 r. było to o 16,9 proc. mieszkań mniej. Od stycznia do października 2007 r. liczba oddanych do użytkowania tego typu mieszkań wyniosła 34843, co oznacza wzrost w porównaniu z tym samym okresem 2006 r. o 24,7 proc.

Od stycznia do października 2007 roku oddano do użytkowania ogółem 101 tys. 228 mieszkań, czyli o 15,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku.

Formy budownictwa
2007
X
I–X
liczba

mieszkań

X

2006=100

IX

2007 = 100

liczba

mieszkań

I - X

2006=100

Ogółem
13983
124,4
104,5
101228
115,3
Spółdzielcze
572
50,9
68,9
5995
84,6
Indywidualne
7201
129,5
128,8
54777
121,9
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
5433
149,9
83,1
34843
124,7
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
777
83,2
184,6
5613
71,4Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania - październik 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w październiku 2005 roku o 14,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9149. W porównaniu z październikiem 2004, wystąpił spadek o 4,0 proc.
(2005-12-2)
Mieszkania oddane do użytkowania - wrzesień 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2005 roku o 10,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 10713. W porównaniu z wrześniem 2004, wystąpił wzrost o 50,1 proc.
(2005-10-21)
Mieszkania oddane do użytkowania w sierpniu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2005 roku o 22,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9451. W porównaniu z sierpniem 2004, wystąpił wzrost o 31,4 proc.
(2005-9-16)
Mieszkania oddane do użytkowania w lipcu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lipcu 2005 roku o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 6760. W porównaniu z czerwcem 2005, wystąpił wzrost o 15,3 proc.
(2005-8-17)