MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA - PAŹDZIERNIK 2005 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w październiku 2005 roku o 14,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9149. W porównaniu z październikiem 2004, wystąpił spadek o 4,0 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku 590 mieszkań, czyli o 4,0 proc. mniej niż przed rokiem ale o 10,5 proc. więcej niż we wrześniu 2005 roku. Od początku roku oddano 5714 spółdzielczych mieszkań, o 18,9 proc. mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku we wrześniu 2005 roku 4925 mieszkań, czyli o 0,4 proc. mniej niż rok temu i o 4,5 proc. mniej niż we wrześniu 2005 roku.

W okresie styczeń-październik 2005 roku oddano do użytku w sumie 85407 mieszkań, co oznacza wzrost o 4,7% w porównaniu do analogicznego okresu 2004 roku.

Formy budownictwa
2005
X
I–X
liczba mieszkań
X
2004=100
IX
2005=100
liczba mieszkań
I -X
2004=100
Ogółem
9149
96,0
85,4
85407
104,7
Spółdzielcze
590
77,4
110,5
5714
81,1
Indywidualne
4925
99,6
95,5
48905
100,2
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
2646
94,5
59,3
24670
129,5
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
988
96,3
177,4
6118
91,5Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: październik 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku 2007 r. liczba oddanych do użytku mieszkań wzrosła w stosunku do września 2007 r. o 4,5 proc. i wyniosła 13 tys. 983 mieszkań. Było to jednocześnie o 24,4 proc. mieszkań więcej niż w październiku 2006 roku.
(2007-11-23)
Mieszkania oddane do użytkowania - wrzesień 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2005 roku o 10,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 10713. W porównaniu z wrześniem 2004, wystąpił wzrost o 50,1 proc.
(2005-10-21)
Mieszkania oddane do użytkowania w sierpniu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2005 roku o 22,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9451. W porównaniu z sierpniem 2004, wystąpił wzrost o 31,4 proc.
(2005-9-16)
Mieszkania oddane do użytkowania w lipcu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lipcu 2005 roku o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 6760. W porównaniu z czerwcem 2005, wystąpił wzrost o 15,3 proc.
(2005-8-17)