MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA - WRZESIEŃ 2005 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2005 roku o 10,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 10713. W porównaniu z wrześniem 2004, wystąpił wzrost o 50,1 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku 534 mieszkania, czyli o 5,5 proc. więcej niż w przed rokiem ale o 24,6 proc. więcej niż w sierpniu 2005 roku. Od początku roku oddano 5124 spółdzielczych mieszkań, o 18,4 proc. mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku we wrześniu 2005 roku 5159 mieszkań, czyli o 20,8 proc. więcej niż rok temu i o 5,9 proc. więcej niż w sierpniu 2005 roku.

W okresie styczeń-wrzesień 2005 roku oddano do użytku w sumie 76258 mieszkań, co oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu do analogicznego okresu 2004 roku.

Formy budownictwa
2005
IX
I–IX
liczba mieszkań
IX
2004=100
VIII
2005=100
liczba mieszkań
I -IX
2004=100
Ogółem
10713
150,1
110,0
76258
105,9
Spółdzielcze
534
105,5
75,4
5124
81,6
Indywidualne
5159
120,8
105,9
43980
100,3
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
4463
257,4
143,0
22024
135,6
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
557
89,0
53,7
5130
90,6Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: październik 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku 2007 r. liczba oddanych do użytku mieszkań wzrosła w stosunku do września 2007 r. o 4,5 proc. i wyniosła 13 tys. 983 mieszkań. Było to jednocześnie o 24,4 proc. mieszkań więcej niż w październiku 2006 roku.
(2007-11-23)
Mieszkania oddane do użytkowania - październik 2005 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w październiku 2005 roku o 14,6 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9149. W porównaniu z październikiem 2004, wystąpił spadek o 4,0 proc.
(2005-12-2)
Mieszkania oddane do użytkowania w sierpniu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2005 roku o 22,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 9451. W porównaniu z sierpniem 2004, wystąpił wzrost o 31,4 proc.
(2005-9-16)
Mieszkania oddane do użytkowania w lipcu 2005
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lipcu 2005 roku o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku i wyniosła 6760. W porównaniu z czerwcem 2005, wystąpił wzrost o 15,3 proc.
(2005-8-17)