W Brzozowie zostanie wybudowany nowy dworzec autobusowy, przeprowadzona rewitalizacja obiektów zabytkowych w Rynku, przebudowane gimnazjum, adaptowany budynek gminny na Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.
(2005-3-24)
W Zgorzelcu w latach 2005-2006 zostanie zrealizowanych kilka inwestycji.
(2005-3-23)
W latach 2005-2009 Orbis zamierza wydać 725,5 mln zł. na inwestycje w zakresie rozwoju sieci Etap Hotel i Ibis oraz na modernizację starszych obiektów hotelowych.
(2005-3-22)
W 2005 roku Stargardzie Szczecińskim zostanie wybudowana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 6, sala widowiskowa, budynki mieszkalne wielorodzinne przy ulicy Tańskiego.
(2005-3-21)
Projekt modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Będzinie będzie kosztował prawie 28,4 mln euro. Inwestycje w 75% zostaną sfinansowane z unijnego Funduszu Spójności.
(2005-3-18)
W 2005 roku zaplanowano remont dróg na Półwyspie Helskim, aż do Jastrzębiej Góry.
(2005-3-17)
W III kwartale tego roku w Łodzi, na miejscu dawnego kąpieliska "Fala"przy al. Unii, ma ruszyć budowa aquaparku.
(2005-3-16)
Władze Dąbrowy Górniczej zamierzają w 2005 r. wybudować nowe lokale socjalne oraz rozbudować Miejski Ośrodek Pracy Twórczej.
(2005-3-15)
Władze miasta przygotowują projekt rewitalizacji lubelskich dzielnic.
(2005-3-11)
W magistrackim wydziale gospodarki komunalnej w Płocku przygotowywana jest koncepcja oświetlenia fary (dawniej kościół parafialny) na Wzgórzu Tumskim w Płocku. Jeszcze w tym roku ma być oświetlony tył fary od strony Wisły.
(2005-3-10)
Władze gminy Rabka starają się o uzyskanie 3 mln zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki te zostałyby przeznaczone na modernizację wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy.
(2005-3-7)
W 2005 r. planowane są prace przygotowawcze do remontu ratusza w Brzozowie oraz budynku Brzozowskiego Domu Kultury. Większość prac remontowych przewidziano na przyszły rok.
(2005-3-1)
Władze Skierniewic przymierzają się do budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Sienkiewicza.
(2005-2-28)
23 mln euro władze Rzeszowa przeznaczą w tym roku na remont głównych ulic na terenie miasta. Środki te pochodzą z Unijnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
(2005-2-25)
W 2005 r. władze gminy Limanowa zamierzają rozpocząć budowę sali gimnastycznej w Rupniowie( koszt ok.1 mln zł) oraz zmodernizować drogi lokalne za kwotę 100 mln zł.
(2005-2-24)
W latach 2005-2007 Gmina Kraków zamierza wydać 1,6 mld zł. na realizację założeń Programu Ochrony Środowiska w mieście.
(2005-2-23)
W tym roku rozpoczną się prace przy rewitalizacji Starego Rynku w Łodzi. Na ten cel miasto potrzebuje 8,5 mln zł. Ma nadzieję na wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.
(2005-2-22)
Trzy nowe budynki wielorodzinne mają powstać w mieście, przy ul. Ełckiej. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na ten rok.
(2005-2-21)
Władze Kętrzyna zamierzają w 2005 r. rozpocząć budowę kompleksu hotelowego na 200 osób, wraz ze stacją paliw i, stanicy wodnej w Martianach, na terenie o pow. 5 ha, obok trasy Kętrzyn- Giżycko.
(2005-2-18)
W przyszłym roku w Warszawie rozpocznie się przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka".
(2005-2-17)

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160 | 161 - 180 | 181 - 200 | 201 - 211 | ALL