Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych. Do tego celu można zastosować tynk ręczny ATLAS GIPS SOPLARIS.
Gładkie sufity betonowe należy zaliczyć do trudnych podłoży i ewentualne popełnione błędy wykonawcze bardzo szybko się ujawnią przy najbliższych zmianach temperaturowych czy wilgotnościowych w pomieszczeniu. Do tynkowania możemy przystąpić tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podłoża jest powyżej +5 st. C oraz mamy gwarancję, że temperatura zostanie utrzymana również w czasie wiązania i wysychania tynku gipsowego.
Na początku należy upewnić się czy beton jest dostatecznie dojrzały, nie przemarznięty i suchy. Następnie należy staranie obejrzeć taki sufit, sprawdzić czy nie jest zabrudzony i zatłuszczony środkami antyadhezyjnymi, którymi smaruje się formy czy deskowanie. W przypadku stwierdzenia śladów takich środków należy bezwzględnie i dokładnie je zmyć wodą z odpowiednim środkiem.
Następnie po wyschnięciu sufit należy zagruntować preparatem gruntującym do betonu o nazwie ATLAS GIPS ADHER. Nanosi się ją bez rozcieńczenia na suche podłoże betonowe przy pomocy wałka lub pędzla malarskiego. Preparat należy nanieść co najmniej dzień wcześniej przed planowanym tynkowaniem. Po całkowitym wyschnięciu preparatu na podłożu betonowym tworzy się cienka warstwa szczepna przypominająca rozrzedzony papier ścierny. Warstwa ta zapewnia dobrą przyczepność zaprawy tynkowej do betonowej powierzchni sufitu. Przypominamy, że warstwa tynku na suficie nie może być ani za cienka, ani za gruba, średnio tynk winien mieć ok. 10 mm, a maksymalnie 15 mm. Po wykonaniu tynku należy pamiętać o właściwej pielęgnacji tj. zapewnieniu odpowiedniej wentylacji, ale unikaniu przeciągów szczególnie w czasie pierwszej doby. Temperatury w pomieszczeniach, w których użyto tynk gipsowy, nie powinny spadać po niżej + 5 st. C.

mgr inż. Marek Tomasik
Akademia Stosowania Gipsu
ATLAS/DOLINA NIDYŹródło: własne

Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Płytki na tynkach gipsowych.
Czy można przyklejać płytki ceramiczne do tynków gipsowych?
(2009-6-30)
Właściwości naturalnego gipsu
Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?
(2009-5-25)
Wykonywanie tynków gipsowych na nierównych podłożach
Czy można wykonywać tynki gipsowe na nierównych ścianach o znacznych odchyłkach od pionu, rzędu 3 cm?
(2006-4-6)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Gips i właściwy mikroklimat pomieszczeń.
W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.
(2005-12-16)
Tynk gipsowy w łazience
Czy mogę wykonać tynk gipsowy w łazience w domku jednorodzinnym?
(2005-12-8)
Tynki gipsowe w nieogrzewanym pomieszczeniu
Czy w okresie jesienno-zimowym mogę wykonywać tynki gipsowe w nieogrzewanym budynku mieszkalnym?
(2004-10-19)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.
(2002-6-4)

 Zadaj pytanie