Nie ma żadnych przeciwwskazań w przyklejaniu płytek ceramicznych (glazury) do tynku gipsowego, należy jednak pamiętać o pewnych zasadach.
Pierwszy wariant
Wiemy z projektu budowlanego, na jakiej powierzchni i gdzie przewidziane jest przyklejenie płytek ceramicznych. Podczas wykonywania tynku gipsowego nie wygładzamy go ostatecznie, ale zostawiamy po wyrównaniu łatą i “zatarciu pacą gąbkową na ostro”. Taka powierzchnia tynku jest szorstka i zapewnia dobrą przyczepność zaprawy klejowej do tynku gipsowego. Przy wykonywaniu tynku pod płytki ceramiczne musimy pamiętać, aby zachować grubość tynku min. 10 mm. Aby zachować równą powierzchnię płaszczyzny oraz pionowość i kąty ścian, wskazane jest też zastosowanie w czasie pracy bardzo przydatnych ocynkowanych listew prowadzących. Zanim przystąpimy do przyklejania glazury, powierzchnia tynku musi być wyschnięta – wizualnie: kolor jasnobiały (wilgotność do 1 %). Następnie tynk gipsowy, w celu ograniczenia nasiąkliwości, należy zagruntować środkiem gruntującym ATLAS GRUNTO-PLAST i po kilkunastu godzinach (po całkowitym wyschnięciu) preparatu możemy przystąpić do przyklejania płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, wykonując bezpośrednio na powierzchni tynku tzw. przeszpachlowanie przygotowaną już do klejenia zaprawą klejową, a dopiero następnie wykonujemy klejenie płytek.
Drugi wariant
Tynki gipsowe są już wykonane, wykończone ostatecznie na gładko i wtedy dopiero, w czasie aranżacji wnętrz, zdecydowaliśmy się na przyklejenie glazury. Po wyznaczeniu powierzchni pod przyklejenie glazury należy powierzchnię tę uszorstwić poprzez zmatowienie, porysowanie ostrym przedmiotem, a następnie odkurzyć i dopiero zagruntować emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT lub - dla zapewnienia całkowitej szorstkości - powierzchni preparatem gruntującym ATLAS GRUNTO-PLAST a po całkowitym wyschnięciu preparatu, bezpośrednio przed klejeniem płytek ceramicznych, zalecane jest przeszpachlowanie powierzchni przygotowaną zaprawą klejową i dopiero właściwe klejenie płytek ceramicznych.

Gdy płytki przyklejane są w strefie mokrej (np. w kabinie prysznicowej), konieczne jest wykonanie na tynku warstwy hydroizolacji z folii ATLAS WODER E.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


Oddychanie ścian gipsowych
Co to znaczy, że ściany wykończone tynkiem gipsowym regulują wilgotność w pomieszczeniu ?
(2011-7-26)
Właściwości naturalnego gipsu
Jakie cechy i zalety posiada naturalny gips i uzyskane z niego spoiwa gipsowe?
(2009-5-25)
Wykonywanie tynków gipsowych na nierównych podłożach
Czy można wykonywać tynki gipsowe na nierównych ścianach o znacznych odchyłkach od pionu, rzędu 3 cm?
(2006-4-6)
Świeże tynki gipsowe.
Jestem w trakcie wykonywania tynków gipsowych. Proszę o informację, jak należy zadbać o świeżo wykonane tynki gipsowe?
(2006-2-27)
Tynk gipsowy na gładkim betonowym suficie.
Tynki gipsowe na betonowych wylewanych czy prefabrykowanych sufitach należy wykonywać z bezwzględną starannością - bez żadnych uproszczeń czy oszczędności wykonawczych.
(2006-2-6)
Gips i właściwy mikroklimat pomieszczeń.
W zależności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrzewania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w użytkowanych przez nas pomieszczeniach.
(2005-12-16)
Tynk gipsowy w łazience
Czy mogę wykonać tynk gipsowy w łazience w domku jednorodzinnym?
(2005-12-8)
Tynki gipsowe w nieogrzewanym pomieszczeniu
Czy w okresie jesienno-zimowym mogę wykonywać tynki gipsowe w nieogrzewanym budynku mieszkalnym?
(2004-10-19)
Gipsowe tynki wewnętrzne - historia i przyszłość
(2003-1-28)
Podstawowe wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków gipsowych powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów nową jakość ścian i sufitów pomieszczeń.
(2002-10-28)
Wymagania jakościowe dla tynków gipsowych
Tynki gipsowe jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.
(2002-6-4)

 Zadaj pytanie