SEJM POPARŁ ZMIANY W USTAWIE O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

Sejm opowiedział się w czwartek za zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, precyzującymi termin powiadomienia o zmianie wysokości opłat - informuje Gazeta Wyborcza.

Przygotowana w Senacie nowelizacja, wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, została poparta głosami 417 posłów, nikt nie był przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W wyroku z maja 2006 r. TK uchylił niedookreślone przepisy, dotyczące powiadamiania o zmianach opłat.

Sejm zgodził się, by spółdzielnia co najmniej na trzy miesiące wcześniej musiała informować o zmianie wysokości opłat za mieszkanie czy lokal. Spółdzielnia ma też obowiązek na piśmie poinformować, jaki jest powód tej zmiany. W przypadku zmiany kosztów niezależnych od spółdzielni - np. prądu, gazu, wody oraz ścieków, termin wynosi co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat.

Teraz ustawa trafi do Senatu.
Źródło: Gazeta Wyborcza – 25.09.2009