ROŚNIE LICZBA BANKRUCTW FIRM BUDOWLANYCH

"Rzeczpospolita" alarmuje, że przybywa bankructw w branży budowlanej. Od stycznia do lipca upadło prawie 60 firmbudowlanych, czyli o 63 procent więcej, niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Według gazety, wnosić z tego faktu można, że sytuacja w tej branży uległa dalszemu pogorszeniu, bowiem w pierwszych sześciu miesiącach 2009 roku i tak ogłoszono o 10 procent więcej bankructw, niż w analogicznym okresie roku 2008.

Gazeta, powołując się na ekspertów, podała, że jeśli dodać do tego firmy pracujące na rzecz budownictwa i wyspecjalizowane firmy instalacyjne, to okazuje się, że upadłość ogłosiło ponad dziewięćdziesiąt przedsiębiorstw zatrudniających łącznie pięć i pół tysiąca pracowników.
Jako przyczyny takiego stanu rzeczy dziennik wymienia brak popytu na rynku mieszkaniowym i wydłużone okresy płatności, powodujące utratę płynności finansowej wielu przedsiębiorstw. Więcej na ten temat - w dzienniku "Rzeczpospolita".
      Źródło: "Rzeczpospolita" – 06.09.2010