REMONT KRAKOWSKICH ZABYTKÓW

Gmina Kraków będzie remontowała zabytki które nie są jej własnością, ale są wpisane do rejestru zabytków (miasto wyłoży połowę kosztów lub, w szczególnych przypadkach, nawet 100 procent). Na liście znalazły się głównie zabytki sakralne.

Remonty będą przeprowadzane w budynkach, których nie objął żaden z programów Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Realizacja gminnego programu rozpocznie się w 2006 roku, przeznaczono na to 2 mln zł (roczny budżet SKOZK to ponad 33 mln).
Zabytki nieruchome:

- Klasztor ss. Dominikanek, ul. Mikołajska 21
- Klasztor ss. Bernardynek, ul. Poselska 21
- Arcybractwo Miłosierdzia, ul. Sienna 5
- Prowincja Polska, ul. Pędzichów 16
- Kamienica przy ul. Józefa 34
- Kamienica przy ul. Wyspiańskiego 11

Zabytki ruchome (konserwacja dzieł sztuki):
- Klasztor Karmelitanek Bosych, ul. Kopernika 44
- Muzeum Archidiecezjalne, ul. Kanonicza 19/21
- Klasztor ss. Bernardynek, ul. Poselska 21
- Zgromadzenie ss. Urszulanek, ul. Starowiślna 9
- Kuria Metropolitalna, ul. Franciszkańska 3 (konserwacja dziesięciu portretów z kolekcji biskupów krakowskich)
- Klasztor ss. Wizytek, ul. Krowoderska 16
- Polska Prowincja Zakonu Pijarów, ul. Pijarska 2Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
małopolskie