SZCZECIN: KONCEPCJA URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA ŚRÓDMIEŚCIA

Opracowana została koncepcja urbanistyczna zagospodarowania centralnej części szczecińskiego śródmieścia.

W opracowanej koncepcji we wnętrzu kwartału zaprojektowano:
1. zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z dziedzińcem, zieleńcem i garażem podziemnym. Nawiązuje ona do podziałów
własnościowych kamienic czynszowych. Odrębne części posiadają niezależne klatki schodowe. Przyziemia przeznaczono na funkcję
usługowo-handlową, a pozostałe kondygnacje - na funkcję mieszkalno-biurową. W zespole zabudowy mieszkaniowej przeważać mają
małe mieszkania o pow. ok. 50 mkw., będą też średnie, o pow. ok. 65-70 mkw. Na poziomie IV piętra usytuowano mieszkania
dwupoziomowe o pow. 90 mkw. z poddaszem i tarasem. Dojścia do budynków zaprojektowano od strony ulic Bogusława i Jagiellońskiej,
przez istniejące bramy przejazdowe oraz od strony wnętrza.
2. rozbudowa i rewitalizacja zabudowy kamienic czynszowych z XIX/XX w.
- ukształtowanie nowych fasad od strony dziedzińca (dla kamienic nieposiadających indywidualnych cech architektonicznych)
- rozbudowa kamienic czynszowych od strony dziedzińca umożliwia powiększenie ich powierzchni użytkowej o funkcji
handlowo-uługowej i mieszkalno -biurowej.
3. Wariant "pasaż handlowy przy ul. Jagiellońskiej" obejmuje
- partery kamienic przy ul. Jagiellońskiej nr 91, 92, 93, 94 i Bogusława 5
- parter projektowanego budynku wielorodzinnego (części wzdłuż ul. Jagiellońskiej)
- przyziemia pomiędzy tymi budynkami
Ponad pasażem zaprojektowano dziedziniec rekreacyjny z zielenią dla mieszkańców
4. Zachowanie Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Obrońców Stalingradu
- częśc oświatowa ma być nierozbudowana. Założono możliwość zmiany funkcji obiektu
- zachowany ma być dziedziniec frontowy
- wewnątrz kwartału zaprojektowano: boisko szkolne, basen pływalni i hale sportową do wspólnego użytkowania przez szkołę
(do godz. 15:00) i po południu przez mieszkańców kwartału.Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
zachodniopomorskie