OGÓLNY KLIMAT KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ W BUDOWNICTWIE: WRZESIEŃ 2006

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się we wrześniu na poziomie plus 36 (w sierpniu plus 37).

Wśród badanych przedsiębiorstw 42% sygnalizuje poprawę koniunktury, a 6% – jej pogorszenie (w sierpniu odpowiednio 42% i 5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

We wrześniu przedsiębiorstwa odnotowują mniejszy niż w sierpniu wzrost portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe. W dalszym ciągu rozszerzana jest bieżąca produkcja budowlano-montażowa, choć w mniejszym stopniu niż przed miesiącem.

Przewidywania na najbliższe trzy miesiące w zakresie portfela zamówień i produkcji są nadal korzystne, choć ostrożniejsze od prognoz z sierpnia. W konsekwencji należy oczekiwać nieco wolniejszego wzrostu zatrudnienia w budownictwie.

Nadal poprawia się bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej są bardzo korzystne, choć nieco ostrożniejsze od prognoz z ubiegłego miesiąca.

Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy sygnalizują wzrost cen realizacji robót budowlano-montażowych, zbliżony do prognozy z sierpnia.Źródło: www.stat.gov.pl

Koniunktura w budownictwie w październiku 2006 r.
W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest optymistycznie, lepiej niż w analogicznych miesiącach od 1993 r., choć nieco gorzej niż we wrześniu.
(2006-10-24)