MAZOWIECKIE: PLANY BUDOWY ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOMIU

W Radomiu rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych na Wincentowie.

Zwycięzcą zostało polsko-niemieckie konsorcjum Polimex Mostostal Siedlce - Sutco. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę ma być gotowy w pół roku po podpisaniu kontraktu (co ma nastąpić w połowie grudnia) , a realizacja ma się rozpocząć na wiosnę. Zakład ma ruszyć na przełomie maja i czerwca 2007 roku. Początkowo będzie przerabiał 90 tys. ton odpadów rocznie, a docelowo - do 112 tys. ton. Koszt inwestycji wycenia się na 20 mln euro, z czego 65% pochodzić ma z funduszu ISPA.Źródło: Wydawnictwo INFO-INWEST
mazowieckie