DOPŁATY PAŃSTWA DO ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH


Najprawdopodobniej od lipca właściciele domów jednorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będą mogły sięgnąć po 45-proc. dopłatę państwa do zakupu i montażu kolektorów słonecznych – informuje „Gazeta Wyborcza”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW) spłaci 45 proc. kredytu zaciągniętego przez właściciela domu lub wspólnotę na ten cel. Fundusz 17 czerwca podpisuje stosowną umowę z sześcioma bankami, które zgodziły się na udział w tym programie. Na dopłaty do kolektorów słonecznych fundusz przeznacza 300 mln zł, które wpłacają dostawcy energii z tytułu kary za niewywiązywanie się z obowiązku dostarczania tzw. zielonej energii.

Rzecznik NFOŚiGW Witold Maziarz poinformował, że po dopłatę na zakup i montaż kolektora słonecznego mogą sięgnąć wyłącznie właściciele domów i wspólnoty mieszkaniowe, niekorzystający z ciepła z sieci miejskiej. Maziarz zapewniał, że procedura nie będzie skomplikowana. Inwestor złoży w banku dwa wnioski - kredytowy oraz o dopłatę. Fundusz wypłaci ją po zakończeniu inwestycji. Oczywiście, inwestor będzie ją musiał udokumentować. Prawdopodobnie bank zażąda protokołu podpisanego przez uprawnionego montażystę. - Dzięki kolektorom słonecznym spadną rachunki za energię. Te oszczędności pozwolą zaś spłacić kredyt w ciągu kilku lat - zachęca Maziarz.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych to wydatek kilkunastu tysięcy złotych. Mogą dojść koszty ewentualnych przeróbek instalacji oraz specjalnej konstrukcji, która jest niezbędna w przypadku domów z płaskim dachem.

Więcej na ten temat w „Gazecie Wyborczej”.Źródło: „Gazeta Wyborcza”- 16.06.2010