POZNAŃ: PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2006

Władze Poznania planują w 2006 roku takie inwestycje, jak modernizacja stadionu miejskiego za 11 mln zł, rozbudowa i modernizacja obiektów służby zdrowia za 13,6 mln zł -w tym rozbudowa szpitala przy ul. Kurlandzkiej oraz rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego.

Pieniądze dostanie również ZOO na słoniarnię - 3,2 mln zł. Kwotę 2,8 mln zł przeznaczono na infrastrukturę drogową, czyli przebudowę ul. Głogowskiej i połączenie jej z autostradą, trasę tramwajową od ul. Jana Pawła II do ul. Podgórnej. Na budowę dworca autobusowego na os. Sobieskiego ma być wydane 7 mln zł. Miasto planuje także za 16,4 mln zł zrewitalizować kamienice, za 10 mln zł, poszerzyć ul. Polską oraz za 5,3 mln zł przygotować tereny w rejonie Strzeszyna pod budowę osiedla wojskowego dla NATO. wielkopolskie