ROŚNIE UDZIAŁ WKŁADÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU ZAKUPÓW MIESZKAŃ


Rośnie udział wkładów własnych Polaków w finansowaniu zakupów mieszkań, informuje "Puls Biznesu". Prawie 57 proc. nabywców nieruchomości korzystało w 2009 r. z odłożonych pieniędzy. Z kredytu - 48 proc.

Połowę wszystkich kredytów hipotecznych w minionym roku zaciągnięto na więcej niż 60 proc. wartości nieruchomości. Pieniądze większe, niż wynosi wartość nieruchomości, dostał tylko 1 proc. kredytobiorców.

Prawie 25 proc. osób biorących pożyczki na zakup nieruchomości zadłuża się na kwotę do 200 tys. zł; kolejne 25 proc. - zaciąga kredyt na 200-350 tys. zł.

Gazeta podaje te dane w oparciu o badania firmy Nowy Adres, przeprowadzone we współpracy z instytutem badawczym GfK Polonia. Ankieterzy rozmawiali z 1502 osobami w wieku 25-65 lat, w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Badanie wykazało m.in., że tylko 3 proc. kupujących mieszkanie nabywa je za środki zarobione za granicą.Źródło: "Puls Biznesu" – 01.06.2010