ŻEBY BUDOWAĆ, WYSTARCZY UMOWA O ZABUDOWĘ – PROJEKT ZMIAN W KODEKSIE CYWILNYM

- By budować, nie trzeba kupować ziemi - wystarczy umowa o zabudowę. Prawo zabudowy będzie mógł ustanawiać Skarb Państwa lub gmina - czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Inwestorzy będą mogli budować na cudzych gruntach budynki, mosty, tunele oraz sieci kolejowe. Nie będą przy tym musieli kupować ziemi pod inwestycje. Wystarczy, że zawrą z właścicielem gruntu umowę, na podstawie której uzyskają prawo zabudowy cudzej nieruchomości. Obniży to koszty prywatnych inwestycji. Wznoszone budowle i urządzenia będą stanowiły własność inwestorów (zabudowców). Takie rozwiązanie przewiduje projekt zmian w kodeksie cywilnym przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy ministrze sprawiedliwości.

Prawo zabudowy dla inwestorów będzie mogło trwać od 30 do 100 lat.Źródło: Gazeta Prawna – 08.10.2009