Rośnie popyt na mieszkania z rynku pierwotnego. Widoczny jest także wzrost sprzedaży materiałów budowlanych. Zdaniem ekspertów to efekt zapowiadanych podwyżek VAT, zniesienia ulgi remontowej od przyszłego roku, oraz pozytywnych tendencji w gospodarce.
(2003-9-15)
Nowe prawo budowlane dopuszcza legalizację samowoli budowlanej i odstąpienie od nakazu rozbiórki. Aby tak się stało, samowola musi być wykonana w miejscu dozwolonym przez plan zagospodarowania przestrzennego i w zgodzie z normami budowlanymi. Za zalegalizowanie obiektów wybudowanych bez odpowiednich pozwoleń ustalono taryfikator opłat. I właśnie wysokość tych opłat budzi najwięcej kontrowersji.
(2003-8-21)
Kupując mieszkanie od dewelopera, spółdzielni lub gminy, często nie myślimy o ewentualnych usterkach, które mogą wystąpić w trakcie jego użytkowania. Tymczasem dokonując transakcji nabywamy jednocześnie wiele praw dotyczących usunięcia ewentualnych wad i braków, które już wystąpiły lub wystąpią w przyszłości. Warto mieć świadomość, jakie prawa uzyskaliśmy, aby w razie konieczności móc je skutecznie egzekwować.
(2003-8-6)
Podstawowe zasady i tryb dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie określa ustawa – Prawo budowlane.
(2003-7-9)
Nowa ustawa zacznie obowiązywać od 10.07.br. Zmiany, które są w niej zawarte, dotyczą również spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji. Jakie zmiany czekają nas przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę?
(2003-6-23)
System legalizacji wyrobów budowlanych w Polsce, stanowiący istotny fragment przepisów budowlanych, kształtowany jest od 1994 roku (uchwalenie nowego Prawa Budowlanego) w oparciu o regulacje w tym zakresie zawarte w dyrektywie Rady nr 89/106/EWG w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych.
(2003-6-11)
Najogólniej, księgi wieczyste są to rejestry, które ustalają stan prawny nieruchomości – kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu, gruntu lub działki. Rejestry te prowadzone są przez sądy rejonowe.
(2003-5-22)
Większości Polaków nadal nie stać na samodzielny zakup własnego mieszkania. Dlatego - niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie - trzeba prędzej czy później skierować swe kroki do banku i szukać szansy na własne M, biorąc kredyt. Nie dla każdego jednak dostępne są kredyty oferowane przez banki, a spora część zainteresowanych obawia się również ryzyka związanego ze zmiennym oprocentowaniem.
(2003-5-9)
Urzędy skarbowe kwestionują co trzecią transakcję kupna domów i działek i co dziesiątą – mieszkań. W niektórych warszawskich dzielnicach fiskus wzywa nawet 90 proc. nabywców domów w celu weryfikacji ceny zawartej w akcie notarialnym. Większość musi zapłacić podatek od ceny określonej przez urząd skarbowy wraz z karnymi odsetkami.
(2003-4-10)
W minionym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w prawie budowlanym oraz w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli zmiany ustawy zaakceptuje prezydent, najprawdopodobniej wejdą one w życie na przełomie czerwca i lipca br.
(2003-4-2)
Wyniki finansowe spółek budowlanych notowanych na warszawskim parkiecie za ostatni kwartał 2002 r. potwierdziły niestety zapaść branży. Wprawdzie można znaleźć kilka spółek godnych uwagi, ale większość firm tego sektora zanotowała stratę netto w ubiegłym roku.
(2003-3-26)
Sprzedaż czy kupno mieszkania, domu lub działki to poważna decyzja. Środki finansowe potrzebne do realizacji takich transakcji gromadzone są często całymi latami, a niekiedy stanowią dorobek całego życia. Bardzo często zdarza się i tak, że w przypadku zakupu nieruchomości zaciągamy kredyt, który będziemy musieli spłacać wiele lat. Dlatego też warto dołożyć wszelkich starań aby taka transakcja była wolna od tzw. wad prawnych i technicznych.
(2003-3-19)
Od początku 2004 r., w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, czekają nas podwyżki VAT-u na materiały budowlane z 7 do 22 proc. W wyniku tego najprawdopodobniej wzrosną ceny materiałów budowlanych i co za tym idzie zwiększą się koszty remontów oraz budowy nowych domów.
(2003-3-13)
W 2002 r. organy nadzoru budowlanego sprawdziły około 12 tys. materiałów budowlanych – o ponad 57 proc. więcej niż rok wcześniej. Pomimo, że aż 10 proc. kontroli stwierdziło uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego to i tak liczba nieprawidłowości zmalała o 1,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
(2003-2-26)
Od 15 stycznia 2003 roku obowiązują nowe przepisy znowelizowanej 19 grudnia 2002 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. nr 240, poz. 2058 ). Zmiany w ustawie są obszerne oraz dotyczą różnych kwestii związanych ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
(2003-1-31)
1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Przyznaje ona konsumentom wiele uprawnień, natomiast na sprzedawców, dystrybutorów i producentów towarów nakłada nowe obowiązki.
(2003-1-7)
Co czeka budownictwo mieszkaniowe w bieżącym roku? Specjaliści przewidują, że będzie to kolejny trudny rok. 10 proc. firm widzi niewielką poprawę na rynku budowlanym, 40 proc. nie widzi żadnych zmian, a 50 proc. przedsiębiorców twierdzi, że bieżący rok będzie gorszy od 2002.
(2002-12-30)
Nowa ulga mieszkaniowa obowiązuje od początku 2002 r. Dzięki niej podatnik może sobie odliczyć od dochodu wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Ponieważ jest to nowe rozwiazanie wypada podać więcej szczegółów dotyczących tego tematu.
(2002-12-16)
Z końcem bieżącego roku kończą się trzyletnie limity ulg remontowych, które były przewidziane na lata 2000-2002. Od przyszłego roku obowiązywać będzie natomiast nowa trzyletnia ulga , na lata 2003-2005 z wyższymi limitami.
(2002-12-5)
W piątek, 22 listopada, Sejm znowelizował ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Jedną z najważniejszych zmian w ustawie jest powrót tzw. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
(2002-11-28)

1 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 | 101 - 120 | 121 - 140 | 141 - 160 | 161 - 180 | 181 - 200 | 201 - 203 | ALL