Mieszkam na osiedlu mieszkaniowym. Pod moimi oknami (mieszkam na niskim parterze, tzw. patio) postawiono plac zabaw w odległości od moich okien 3 m. Czy to jest zgodne z wymaganiami technicznymi zagospodarowania osiedla? Czy są jakieś uregulowania prawne na temat sąsiedztwa placów zabaw z budynkiem i lokalami mieszkalnymi?
(2005-2-9)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(2004-9-17)
USTAWA Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami
(2004-6-24)