100 TYS. MIESZKAŃ DLA NAJUBOŻSZYCH W LATACH 2007 - 2014

Rządowy projekt ustawy o finansowym wsparciu budownictwa dla najuboższych zakłada utworzenie ok. 100 tys. mieszkań socjalnych oraz 20 tys. nowych miejsc dla bezdomnych w latach 2007 - 2014 i ma kosztować 2,5 mld zł. Projekt ma szanse trafić jeszcze w sierpniu na posiedzenie Rady Ministrów.

W ramach projektu, gminy, związki międzygminne oraz organizacje pożytku publicznego będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na budowę, remont lub rozbudowę noclegowni, domów dla bezdomnych oraz mieszkań chronionych.
Gminy miałyby uzyskać dofinansowanie na zakup mieszkań socjalnych, budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych oraz zmianę sposobu użytkowania budynków niemieszkalnych - w celu pozyskania nowych lokali socjalnych.
Od decyzji gmin będzie zależeć, które osoby kwalifikują się do zakwaterowania w lokalu socjalnym. Z reguły najczęstszymi kryteriami są dochody oraz wielodzietność.

Projekt przewiduje, że pomoc finansowa będzie pochodziła z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i nie mogłaby przekraczać 20 - 40 proc. kosztów przedsięwzięcia. Ministerstwo szacuje, że utworzenia 100 tys. lokali w ciągu ośmiu najbliższych lat wymagałoby wydatkowania z budżetu państwa na zasilenie Funduszu Dopłat kwoty ok. 2,5 mld złotych (w tym 148 mln w 2007 r., 319,4 mln w 2008 r.).

Resort budownictwa wyjaśnia, że efektem wdrożenia projektu będą zwiększone wpływy do budżetu państwa wynikające z realizacji nowych inwestycji budowlanych, adaptacyjnych lub remontowych, a także z dodatkowych transakcji rynku mieszkaniowego (zakup i remont mieszkań). Kwota wpływu z podatku VAT, w związku z wejściem w życie ustawy w latach 2007 - 2014, jest szacowana na ok. 727 mln złotych. Resort przewiduje, że projekt wejdzie życie na początku 2007 roku.Źródło: Puls Biznesu z dn.23.08.2006