MILIARD EURO DLA POLSKI Z UNIJNEGO FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Komisja Europejska rozdysponowała tegoroczną pulę z Funduszu Spójności, przeznaczoną dla Polski, na ochronę środowiska i infrastrukturę. Dofinansowane zostaną dwadzieścia dwie duże inwestycje infrastrukturalne.

Komisja przyznała 880 mln euro dofinansowania na 21 projektów z ochrony środowiska i 214 mln euro na modernizację linii kolejowej Wrocław – Rawicz. Pieniądze muszą być wydane do 2010 r. Największą dotację - niemal miliard złotych - dostanie Warszawa na rozbudowę oczyszczalni Czajka. Przy wykorzystaniu unijnych funduszy będzie realizowany duży projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Krakowie. Inwestycja ta, o wartości 75,5 mln euro, polega na wymianie 99 km najbardziej zużytych sieci i węzłów. Część środków zostanie przeznaczonych na dofinansowanie utylizacji odpadów w Lesznie i Toruniu.

Wszystkie pozostałe projekty z zakresu ochrony środowiska dotyczą gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Gdańsk, jako pierwszy w kraju, dostanie unijne pieniądze na infrastrukturę. Rozbudowa kanalizacji, zaopatrzenie w wodę, przerzucenie kolektorem ścieków do nowej oczyszczalni oraz gospodarka osadami mają kosztować ponad 0,5 mld zł, z czego 75 proc. da Unia. Będzie to największa inwestycja realizowana przez Gdańsk.

W tym roku Polska zgłosiła Komisji Europejskiej 34 projekty z dziedziny ochrony środowiska. Nie wszystkie spełniały wymogi formalne i dlatego część nie została zaakceptowana przez Brukselę. Odrzucony został np. projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.Źródło: Rzeczpospolita z dn.15.12.2005