Problem wypadających fug po zimie wynika z błędów popełnionych podczas wykonywania okładziny. Najbardziej prawdopodobne przyczyny techniczne takiego stanu rzeczy to brak właściwych dylatacji podkładu lub samej okładziny, zbyt wąskie szczeliny pomiędzy płytkami. Przyczyną może być również nieumiejętne fugowanie, np., dodawanie zbyt dużej ilości wody do suchej mieszanki (co zmniejsza wytrzymałość zaprawy) lub prowadzenie prac w niesprzyjających warunkach (niskie temperatury lub opady deszczu). Jeśli wypadaniu fug towarzyszą wycieki spod płytek to problem wynikać może z braku izolacji od strony gruntu (o ile taras jest na gruncie) lub złego wyprofilowania spadków, co może powodować że woda przenika pod okładzinę i w momencie odparowania niszczy jej najsłabszą część czyli fugę. Z tego miejsca nie jestem oczywiście w stanie określić dokładnie przyczyny, dlatego powinien Pan zaprosić na budowę doradcę technicznego firmy, której fugę zamierza Pan położyć. Jego wizyta zapewne rozstrzygnie wszelkie wątpliwości co do przyczyn wypadania fug i pozwoli przeciwdziałać na przyszłość temu zjawisku.
Jeśli chodzi wypełnienie przestrzeni między spoinami upłynnioną zaprawą klejącą ATLAS PLUS MEGA, to jest to oczywiście działanie nie do końca ze sztuką budowlaną, ale bardzo często przynoszące oczekiwany efekt. Są również na rynku zaprawy, których producenci dopuszczają takie działanie i takich zapraw proponuję poszukać. Może Pan również zastosować fugę epoksydową ATLAS ARTIS, która swoją elastycznością i wodoszczelnością góruje nad zaprawami cementowymi i też powinna sprawdzić się w Pańskiej sytuacji.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


 Zadaj pytanie