MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: MAJ 2006 R.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w maju 2006 roku o 7,8 proc. w porównaniu z kwietniem 2006 i wyniosła 7391. W porównaniu z majem 2005, wystąpił wzrost o 1,4 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w maju 2006 roku 331 mieszkań; o 7,0 proc. mniej niż przed rokiem ale o 4,1 proc. więcej niż w kwietniu 2006 roku. Od początku roku oddano 3305 spółdzielczych mieszkań; o 7,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w maju 2006 roku 4152 mieszkań; o 1,8 proc. mniej niż rok temu ale o 11 proc. więcej niż w kwietniu 2006 roku.

W okresie styczeń-maj 2006 roku oddano do użytku w sumie 41136 mieszkań, co oznacza spadek o 3,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku.

Formy budownictwa
2006
V
I–V
liczba mieszkań
V
2005=100
IV
2006=100
liczba mieszkań
I -V
2005=100
Ogółem
7391
101,4
107,8
41136
96,3
Spółdzielcze
331
93,0
104,1
3305
107,7
Indywidualne
4152
98,2
111,0
21386
84,7
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
1696
74,5
68,5
12561
102,8
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe
1212
285,8
377,6
3884
179,1Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: wrzesień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła we wrześniu 2006 roku o 6,8 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 9184. W porównaniu z wrześniem 2005 wystąpił spadek o 3,5 proc
(2006-10-20)
Mieszkania oddane do użytkowania: sierpień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w sierpniu 2006 roku o 0,1 proc. w porównaniu z lipcem 2006 i wyniosła 8600. W porównaniu z sierpniem 2005 wystąpił spadek o 10,4 proc.
(2006-9-18)
Mieszkania oddane do użytkowania: kwiecień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w kwietniu 2006 roku o 28,4 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 6891. W porównaniu z kwietniem 2005, wystąpił spadek o 22,8 proc.
(2006-5-19)
Mieszkania oddane do użytkowania: marzec 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w marcu 2006 roku o 11,2 proc. w porównaniu z lutym 2006 i wyniosła 9618. W porównaniu z marcem 2005, wystąpił wzrost o 38,0 proc.
(2006-4-21)
Mieszkania oddane do użytkowania: luty 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w lutym 2006 roku o 0,5 proc. w porównaniu ze styczniem 2006 i wyniosła 8646. W porównaniu z lutym 2006 nastąpił wzrost o 14,3 proc
(2006-3-16)