NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO

26 br. września weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego (Dz.U. nr 163, poz. 1364). Wprowadzono w niej zmiany ułatwiające inwestorowi prowadzenie niektórych robót budowlanych.

Najistotniejsze zmiany dotyczą kwestii uzyskiwania pozwoleń na budowę. Obecnie, aby przeprowadzić remont, wystarczy zgłoszenie staroście zamiaru remontu domu. Przed 26 września wymagano uzyskania pozwolenia na budowę.
Wymóg uzyskania pozwolenia na remont budowli dotyczy obecnie tylko tych obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków. W takim przypadku, na inwestycję potrzebna jest ponadto zgoda konserwatora zabytków. Nie ma już także potrzeby starania się o pozwolenia na przyłączenie energii, wody, kanalizacji, gazu, ciepła, telefonu, i to również, gdy prowadzą one do niezabudowanej działki. Podobnie jest w przypadku garaży, których powierzchnia nie przekracza 25 mkw. Większe oznaczają konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Co więcej, jedynie zgłoszenia do starosty wymagają wreszcie roboty związane z ocieplaniem budynków o wysokości do 12 metrów.
Zgłaszając budowę przyłączy mediów, należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Starostwo ma 30 dni na zgłoszenie uwag – jeśli tego w tym czasie nie zrobi, można przystąpić do realizacji inwestycji.
Zmieniły się także przepisy dotyczące tzw. odstępstw, które wiązały się z koniecznością zmiany pozwolenia na budowę. Ich listę skrócono i obecnie zmiana elewacji, geometrii dachu i wyposażenia budowlano-instalacyjnego, którą inwestor zechce wprowadzić w trakcie rozpoczętej budowy, nie wymaga wystąpienia o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Za dokonanie takich zmian odpowiedzialność ma ponosić projektant, którego obowiązkiem będzie umieszczenie w projekcie budowlanym informacji na ten temat.
Nowelizacja prawa budowlanego przewiduje ponadto likwidację zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Ich obowiązki przejmą starosta oraz powiatowy geodeta.Źródło: Gazeta Prawna z dn.03.10.2005