WZROST PRODUKCJI KLINKIERU I CEMENTU W OKRESIE I-II 2007

Stowarzyszenie Producentów Cementu poinformowało, że od początku 2007 roku do końca lutego produkcja klinkieru w Polsce, w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku, wzrosła o 152,1 proc., do 1,3 mln ton, a produkcja cementu o 213,1 proc., do 1,6 mln ton.

W lutym 2007 roku produkcja klinkieru była o 58,3 proc. wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 554,3 tys. ton. Produkcja cementu w lutym wzrosła o 148,3 proc., do 697,1 tys. ton. Sprzedaż cementu w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2007 roku wzrosła o 190 proc., do 1,62 mln ton (wobec I-II 2006), przy czym sprzedaż w kraju wzrosła o 191 proc., do 1,57 mln ton, a eksport o 161,5 proc., do 44,2 tys. ton.
Tylko w lutym sprzedaż cementu ogółem wzrosła o 146,4 proc., do 683,6 tys. ton, przy czym sprzedaż w kraju była wyższa o 144,8 proc. i wyniosła 660,5 tys. ton, a eksport wzrósł o 203,9 proc., do 23,1 tys. ton.Źródło: Puls Biznesu z dn.29.03.2007