ZWROT CZĘŚCI PODATKU VAT

Od 2 stycznia można starać się o odzyskanie części pieniędzy wydanych na materiały budowlane po 1 maja 2004 r. Ci, którzy złożą wniosek w styczniu, VAT dostaną najpóźniej w lipcu. Gotowe są już druki formularza i załączników oraz obwieszczenie z wykazem materiałów budowlanych, które podrożały wskutek podwyżki stawki VAT z 7 do 22 proc.

W tym tygodniu ma ukazać się obwieszczenie z pełnym wykazem materiałów objętych zwrotem VAT. Na razie formularze z instrukcją oraz listę materiałów można znaleźć w portalu internetowym: www.gazeta.pl oraz na stronach izb skarbowych oraz Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl w dziale informatory. Od przyszłego tygodnia będą dostępne także w urzędach skarbowych.

Do odzyskania jest 68,18 proc. kwoty VAT wynikającej z faktur. Mniejszy zwrot należy się tym, którzy korzystali z podatkowej ulgi budowlanej lub remontowej. We wszystkich tych przypadkach zwrot ma swoje ustawowe limity.Oblicza się je na podstawie wskaźnika średniej ceny mkw. podawanego przez GUS (www.stat.gov.pl/komunikat). Ustawa nakazuje uwzględnienie wskaźnika z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym składany jest wniosek. Ci, którzy wystąpią o zwrot w styczniu, nie będą wiedzieli, ile wynosiła średnia cena m kw. w czwartym kwartale 2005 r., bo GUS poda ją w połowie lutego. Resort finansów radzi, by we wniosku nie wypełniać rubryk dotyczących limitów zwrotu. Zrobi to urząd skarbowy.Źródło: Gazeta Wyborcza z 30.12.2005

Uproszczenie zwrotu różnicy podatku VAT
Ustawa, która ma zrekompensować wzrost cen materiałów budowlanych po podwyżce stawki VAT z 7 do 22 proc. w maju 2004 r., obowiązująca od 1 stycznia 2006 roku, ma być poprawiana.
(2006-7-7)
Będzie zwrot podatku VAT na materiały budowlane
W dniu wczorajszym Sejm odrzucił weto prezydenta wobec ustawy o zwrocie podatku VAT na materiały budowlane. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2006 roku.
(2005-9-2)
Prezydent zawetował ustawę o zwrocie podatku VAT w budownictwie
Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie podpisał ustawy o zwrocie osobom fizycznym części podatku VAT, zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych, i wniósł o jej ponowne rozpatrzenie przez Sejm .
(2005-8-24)
Część podatku VAT za materiały budowlane do zwrotu
W miniony piątek, 8 lipca, Sejm uchwalił ustawę o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.
(2005-7-11)