OPŁATY PALIWOWE NA BUDOWĘ AUTOSTRAD

Sejm w nowelizacji ustawy o autostradach płatnych wprowadził opłaty paliwowe, które mają być przeznaczone na finansowania budowy autostrad.

Opłata ta ma być pobierana od producentów i importerów paliw silnikowych oraz sprzedawców detalicznych gazu. Wysokość opłaty ustalono na 105 złotych za tonę paliwa lub gazu. Stawka ta będzie rosła wraz ze wskaźnikiem wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Podstawą wyliczenia tej opłaty jest ilość paliw lub gazu od których producent, importer lub sprzedawcy zobowiązani są zapłacić podatek akcyzowy. Wprowadzenie tej opłaty spowoduje wzrost cen paliw w dystrybutorach o około 6 groszy na litrze.
Rząd argumentując wprowadzenie opłaty paliwowej poinformował, że na wybudowanie w Polsce do końca 2010 roku 1700 km autostrad i dróg ekspresowych potrzeba 56 mld złotych. Część tych pieniędzy ma pochodzić właśnie z uchwalonej opłaty paliwowej.
Nowelizacja powołuje również Krajowy Fundusz Drogowy w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego zadaniem ma być gromadzenie środków finansowych na budowę, modernizację i utrzymanie autostrad i dróg krajowych oraz ich finansowanie. Środki te fundusz ma pozyskiwać, oprócz opłaty paliwowej, z odsetek z oprocentowania środków, przychodów z akcji i udziałów, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych itp. Nadzór nad gospodarowaniem środków ma pełnić Rada Nadzorcza BGK. Konto funduszu mają również zasilić wpłaty od koncesjonariuszy pobierających opłaty za przejazd autostradą.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o autostradach trafi teraz do Senatu.Źródło: Rzeczpospolita-Prawo co dnia z dn.18-19.10.2003