NIERUCHOMOŚCI: W NOWYM ROKU NOWE PODATKI

W nowym roku zmianie uległy podatki naliczane przy sprzedaży nieruchomości, a także naliczane, gdy nieruchomość odziedziczyliśmy lub otrzymaliśmy od najbliższych krewnych. Zmieniły się również stawki podatku od nieruchomości.

Do końca ubiegłego roku podatek od sprzedaży nieruchomości wynosił 10 proc. uzyskanej ceny. Nie obowiązywał, jeżeli posiadało się nieruchomość dłużej niż 5 lat, a nawet i w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat można było go uniknąć, wydając pieniądze ze sprzedaży na kupno domu lub mieszkania bądź spłatę kredytu hipotecznego.

Od 2007 roku podatek zapłacimy, jeżeli sprzedając dom czy mieszkanie, zarobiliśmy na tej transakcji. Oddamy wtedy 19 proc. różnicy między ceną kupna i sprzedaży zbywanej nieruchomości, uwzględniając jeszcze odpisy amortyzacyjne. Ale i w takim przypadku unikniemy podatku, jeżeli przed sprzedażą byliśmy tam przynajmniej rok zameldowani.

Przy sprzedaży domu czy mieszkania po 1 stycznia 2007 r. nowymi zasadami będą objęte tylko nieruchomości kupione też po 1 stycznia. Nabywane przedtem, podlegają 10-procentowemu podatkowi i związanemu z nim zwolnieniu.


    Darowizny i spadki

Od 1 stycznia tego roku darowizny i spadki od osób najbliższych (tzw. I grupa podatkowa, ale bez teściów, zięcia i synowej) nie będą opodatkowane. Jeżeli więc przed 2007 rokiem dziadek darował wnukowi dom o powierzchni 300 mkw., to wnuk mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku jedynie od 110 mkw., a i to pod warunkiem, że tam zamieszka oraz nie ma tytułu prawnego do innego domu czy lokalu.

Dziś, jeżeli dostanie taki dom w spadku lub dziadek mu go podaruje, to nawet jeżeli ma jeszcze inne domy czy mieszkania, podatku nie zapłaci.

Nie będzie więc już takiej sytuacji, że wdowa, która zostanie w spółdzielczym mieszkaniu lokatorskim, będzie musiała zapłacić podatek od odziedziczonego wkładu mieszkaniowego. To był paradoks, bo podczas gdy dziedziczenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu było objęte podatkowym zwolnieniem, to wkład mieszkaniowy już nie. Lokatorskie prawo do lokalu nie jest bowiem zbywalne, a przypisany do niego wkład mieszkaniowy to pieniądze, które można dziedziczyć.


    Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości rosną dosłownie o grosz lub najwyżej kilka groszy za mkw. powierzchni - dlatego, że podstawą do ich zwiększenia jest inflacja, ta zaś jest minimalna i oscyluje wokół 1 proc. W rezultacie zapłacimy, od gruntów:

> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,69 zł od 1 mkw. powierzchni,

> pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

> pozostałych - 0,34 zł od 1 mkw. powierzchni; - od budynków lub ich części:

> mieszkalnych - 0,57 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

> związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 18,60 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

> zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

> zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł od 1 mkw. powierzchni,

> pozostałych - 6,23 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;

> od budowli - 2 proc. ich wartości.Źródło: Rzeczpospolita z dn. 08.01.2007 r.