Kredyty na docieplenia

Pomimo tego, że kredyty na termomodernizacje są dostępne od 1999 roku to zaciągnęło je do tej pory niewiele osób. Od roku są one znacznie dostępniejsze i korzysta z nich znacznie więcej osób.

Premię z budżetu państwa, w wysokości 1/4 kwoty kredytu, dostaje się obecnie po zakończeniu inwestycji, a nie jak wcześniej dopiero po spłacie 3/4 kredytu. Jest ona przekazywana bezpośrednio na spłatę zadłużenia. Ponadto maksymalny czas spłaty kredytu wydłużono z 7 do 10 lat, dzięki czemu rata spłacanego kredytu może być znacznie niższa. Jest to bardzo ważne, ponieważ warunkiem przyznania premii jest to, aby pieniądze zaoszczędzone na ogrzewaniu zmodernizowanego budynku wystarczyły na spłatę zadłużenia. Kredyt można dostać między innymi na modernizację systemu ogrzewania, docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę okien, zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, np. pompę cieplną. Inwestycja termomodernziacyjna będzie uprawniać do ubiegania się o kredyt z premią, kiedy zmniejszy roczne zużycie energii na ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody użytkowej:
 o 10 proc. – jeżeli modernizuje się jedynie system grzewczy
 o 15 proc. – jeżeli budynek zmodernizowano już wcześniej (w latach 1985–2001) system ogrzewania, a teraz dokonuje się nowych ulepszeń
 o 25 proc. – w pozostałych wypadkach.

Kredyt na takie przedsięwzięcie nie może przekroczyć 80 proc. kosztów takiej inwestycji, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 10 lat. Kredyt spłaca się jak każdy inny kredyt komercyjny, czyli w pełnych ratach kapitałowo-odsetkowych. Każdy bank udzielający tych kredytów sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy oraz zaproponowane zabezpieczenia kredytu. Do wniosku o kredyt należy dołączyć wniosek o premię termomodernizacyjną i audyt energetyczny, które po zawarciu wstępnej, warunkowej umowy kredytowej bank prześle do Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK w ciągu 30 dni weryfikuje audyt i sprawdzi czy zostały spełnione wszystkie warunki przyznania premii. Jeśli wszystko przebiega pomyślnie to zawiadamia o tym inwestora i bank kredytujący o wysokości przyznanej premii. Wówczas następuje wypłata kredytu. BGK przekazuje do banku kredytującego premię w wysokości 25 proc. wykorzystanego kredytu w ciągu siedmiu dni od otrzymania zawiadomienia, że inwestycja została wykonana zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym oraz w terminie określonym w umowie.Źródło: Dziennik Wschodni – Lublin, 30.07.2002