DOBRE PERSPEKTYWY DLA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Z raportu firmy doradczej PricewaterhouseCoopers (PwC) wynika, że perspektywy polskiego rynku nieruchomości w najbliższych latach są pomyślne, choć wzrost nie będzie tak wysoki, jak w latach 2005-2006.

W opinii PwC ceny będą rosły szybciej na tych terenach, gdzie dotychczas odnotowano niższy wzrost, a które są usytuowane na obszarach rozwijających się. Wzrost kosztów budowy (cen materiałów budowlanych i siły roboczej), przy niedoborze mieszkań na rynku, nie wskazuje na stabilizację cen w najbliższym okresie, szczególnie w segmencie mieszkań najbardziej popularnych.

Bardzo dobre wyniki polskiej gospodarki i optymistyczne prognozy powodują, że firmy krajowe i zagraniczne myślą o wzroście działalności w naszym kraju, co z kolei przekłada się na wzrost popytu na powierzchnie biurowe.

Autorzy raportu wskazują, że wobec spadającego poziomu pustostanów właściciele nie oferują już tak wielu zachęt, jak kilkanaście miesięcy temu. Obecnie ograniczona liczba dużych projektów może spowodować także, w krótkim okresie, wyraźny wzrost stawek czynszowych, zwłaszcza w centrum Warszawy.

Zdaniem specjalistów, polski rynek nowoczesnych powierzchni handlowych wchodzi w kolejne stadium rozwoju. 5-6 lat temu budowano prawie wyłącznie hipermarkety spożywcze i budowlane. Później do hipermarketów i supermarketów dobudowywano małe pasaże handlowe, czasem kilka małych sklepów. Kolejny etap to galerie handlowe. Tego typu obiekty posiadają już wszystkie największe aglomeracje Polski, a obecnie buduje się je także w mniejszych miastach (Białystok, Jelenia Góra, Rybnik, Zielona Góra) i tam właśnie wystąpi największy wzrost nowych inwestycji.

Jak podaje raport, wzrasta zainteresowanie inwestorów rewitalizacją kompleksów mieszkaniowych oraz przekształcaniem obiektów poprzemysłowych na potrzeby mieszkaniowe, kulturalne i komercyjne.Źródło: Puls Biznesu z dn.11.04.2007