DYNAMIKA PRODUKCJI BUDOWLANO – MONTAŻOWEJ W PAŹDZIERNIKU 2005 R.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w październiku br. wyższa o 6,8% niż przed rokiem i o 4,3% w porównaniu z wrześniem br.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 9,8% niż w październiku ubiegłego roku i o 0,5% niższym w porównaniu z wrześniem br.
W październiku br., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, wzrost zrealizowanych robót odnotowano we wszystkich grupach przedsiębiorstw (największy - blisko dwukrotny - w przedsiębiorstwach przygotowujących teren pod budowę, a najmniejszy - o 5,6% w podmiotach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną).
Wzrost poziomu produkcji, w porównaniu z wrześniem br., wystąpił w jednostkach zajmujących się wykonywaniem robót budowlanych wykończeniowych - o 21,5%, wykonywaniem instalacji budowlanych - o 7,6% oraz wznoszeniem budynków i budowli; inżynierią lądową i wodną - o 3,8%.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-październik br. był o 7,2% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w październiku 2005 r. były o 0,1% wyższe niż w poprzednim miesiącu. W październiku br. wzrost cen w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku wyniósł 2,3%.

Produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2005 r. w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób była w październiku br. o 7,6% wyższa niż przed rokiem i o 1,3% większa w porównaniu z wrześniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 6,8% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% większym w porównaniu z wrześniem br. W okresie styczeń-październik br. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2005 r. ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. okresie styczeń-październik br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,9%.Źródło: http://www.stat.gov.pl/

Dynamika produkcji budowlano-montażowej: listopad 2005
Według wstępnych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. wyższa o 5,9% niż przed rokiem i niższa o 17,9% w porównaniu z październikiem br.
(2005-12-23)
Produkcja budowlano-montażowa: sierpień 2005
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w sierpniu br. większa o 6,5% niż przed rokiem i wyższa o 2,1% w porównaniu z lipcem br.
(2005-9-20)
Wzrost produkcji budowlanej w czerwcu 2005
Według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny produkcja budowlano-montażowa, obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. większa o 29,9% niż przed rokiem (wobec spadku w czerwcu ub. roku o 14,4%) i wyższa o 22,2% w porównaniu z majem br.
(2005-7-22)