CZY ABY SKORZYSTAĆ Z ULGI REMONTOWEJ REMONT TRZEBA KONIECZNIE ZACZĄĆ JESZCZE W TYM ROKU?

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta, ale zgodnie z jej projektem, aby móc skorzystać z obecnie obowiązującej ulgi na remont i modernizację budynku lub lokalu mieszkalnego nie trzeba wydatków na remont ponosić już w tym roku.

Ulga remontowa obowiązuje przez okres kolejnych trzech lat – od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2005 roku. Na prawo do tej ulgi w dwóch następnych latach nie ma wpływu poniesienie - albo nieponiesienie - wydatków remontowo-modernizacyjnych w pierwszym roku tego trzyletniego okresu. To samo dotyczy wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Kwota, o które można zmniejszyć podatek, wynosi 19 proc wydatków poniesionych na remont lub modernizację, ale nie więcej niż:
- 4725 zł, jeżeli wydatki dotyczą mieszkań
- 5670 zł, jeżeli wydatki dotyczą domów lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej
Jeżeli podatnik wyremontuje również instalacje gazową, wysokość odliczeń można powiększyć o 945 zł. Od podatku nie mogą być natomiast odliczane wydatki niższe niż 567 złotych.

Wydatki na remont i modernizacje muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi przez płatnika podatku VAT, który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Jeżeli wpłaty są dokonywane na wyodrębniony fundusz mieszkaniowy, wydatek ten należy udokumentować dowodem wpłaty do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
Wydatki związane z ulgą remontową należy wykazać w informacji podatkowej PIT-D, która dołącza się do zeznania PIT-36 (samodzielne rozliczenie podatnika), PIT-37 (wspólne rozliczenie się małżonków) lub PIT-28 (podatnicy osiągający dochody objęte ryczałtem).

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi remontowej, musi posiadać tzw. tytuł prawny do remontowanego lokalu mieszkalnego lub budynku. Mogą to być: akt własności lub przydział ze spółdzielni, przydział z kwaterunku lub zakładu pracy, umowa najmu lub dzierżawy, dowód nabycia domu lub mieszkania w drodze kupna, spadku lub darowizny. Aby skorzystać z ulgi, podatnik nie musi być w remontowanym mieszkaniu zameldowany. Jeżeli podatnik ma kilka praw do lokali mieszkalnych lub domów, to i tak może skorzystać z jednej ulgi na remont i modernizację do wysokości podanych limitów. Jeżeli tytuł prawny do lokalu ma kilka osób, to każda z nich ma prawo do ulgi remontowej w pełnej wysokości, a nie proporcjonalnie do udziału w nieruchomości. Małżeństwo ma prawo tylko do jednej ulgi remontowej, chyba że orzeczono w stosunku do nich separację.Źródło: Gazeta Wyborcza-DOM z dn.26.11.2003