Tarasy i balkony są bardzo wrażliwym punktem w budynkach. Aby zapewnić odpowiednią pracę poszczególnych warstw należy spełnić kilka niezbędnych warunków podczas wykonywania prac. Taras powinien być wykonany ze spadkiem, w celu zapewnienia spływu wody z jego powierzchni - zalecany spadek to 2%. W przypadku braku spadku należy na płycie konstrukcyjnej wykonać wylewkę spadkową zespoloną z podłożem. Polecam do tego zaprawę ATLAS TEN-10 lub ATLAS POSTAR 80.
Jeżeli płyta jest wykonana ze spadkiem, proponujemy wykonać na niej dodatkową warstwę izolacji wodoszczelnej (oprócz folii, która jest umieszczona pod płytą betonową) stosując elastyczną folię wodoszczelną ATLAS WODER DUO. Aby zapewnić szczelność w narożnikach należy stosować TAŚMY i NAROŻNIKI USZCZELNIAJĄCE ATLAS. Na wykonanej warstwie izolacyjnej płytki należy przyklejać stosując klej elastyczny np. ATLAS PLUS MEGA, a w przypadku płytek gresowych ATLS POGRES MEGA. Płytki powinny być przyklejone na całej powierzchni do podłoża, aby wyeliminować wolne przestrzenie, w których mogłaby się gromadzić woda. Do wykonywania spoin proponuję zastosować ZAPRAWĘ DO FUGOWANIA ATLAS lub FUGĘ ATLAS ARTIS.
Ważnym elementem w konstrukcji tarasów są dylatacje. Na powierzchnię okładziny należy przenieść wszystkie istniejące już dylatacje konstrukcyjne. Zastosować dylatacje skrajne oddzielające poszczególne warstwy od pionowych elementów budynku (ściany, słupy itp). Dylatacje należy przenosić przez kolejne warstwy tarasu - powinny być one odwzorowane na wykładzinie ceramicznej tarasu. Dodatkowo powierzchnia płytek powinna być podzielona dylatacjami na pola o powierzchni ok. 1,5 - 2. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałami elastycznymi np. odpowiednimi masami silikonami. Dylatacje eliminują skurcze wynikające m.in. z dużych różnic temperatur, na jakie narażony jest taras.

Piotr Idzikowski
Grupa ATLAS
2011


Osadzanie balustrad
Chciałbym obsadzić balustradę balkonu. Jakich zapraw mam użyć?
(2006-7-13)
Pamiętajcie o BALKONACH...!
Nasze nierzadko ciasne ale własne mieszkania są często wyposażone w balkony, stanowiące kawałek własnego skrawka ziemi. Miejsca specyficzne, w których każdy z nas realizuje swoje zapędy w wersji mikro. Czy są to zapędy ogrodnicze, hodowlane czy kolekcjonerskie zależne jest od charakteru i zapału użytkownika.
(2002-6-3)

 Zadaj pytanie