PODSUMOWANIE ZMIAN W PODATKU VAT DLA BUDOWNICTWA

W ubiegłym tygodniu parlament ostatecznie uchwalił kontrowersyjną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. VAT na materiały budowlane i działki wyniesie 22 proc. Sprzedaż nowych mieszkań i domów wraz z gruntem, w tym spółdzielczych przydziałów, będzie objęta stawką 7 proc. Natomiast przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego we własnościowe będzie objęte stawka zerową.

Uchwalono następujące regulacje podatkowe dotyczące rynku nieruchomości:
· 22-proc. stawka VAT od sprzedaży gruntów budowlanych.

  Min. finansów Andrzej Raczko zapewnił, że jeżeli transakcja dotyczy osób fizycznych, to VAT w ogóle nie wchodzi w grę. Natomiast jeżeli transakcja będzie dotyczyć działki z obiektem, to stawka będzie wynosiła 7 proc.
· Przy nabywaniu nowej nieruchomości mieszkalnej od dewelopera lub uzyskaniu przydziału własnościowego prawa do lokalu od spółdzielni mieszkaniowej zapłacimy 7 proc. VAT.
· W obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym nadal będzie obowiązywał 2-proc. podatek od czynności cywilnoprawnych.
· Jeżeli deweloper nabędzie od podatnika płacącego VAT grunt budowlany, zapłaci 22-proc. stawkę podatku. Jeśli jednak na tym gruncie wybuduje dom, to sprzedając mieszkania doliczy jedynie 7 proc. VAT.
  Wg ministra Andrzeja Raczki deweloper otrzyma zwrot różnicy pomiędzy 22 a 7 proc.
· VAT na materiały budowlane wyniesie 22 proc.

Jednak do Sejmu wpłynął już projekt poselski ustawy o zwrocie różnicy VAT pomiędzy 22 a 7 proc. Jest on znacznie korzystniejszy od projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zwrot przysługiwałby osobom fizycznym budującym i remontującym domy lub mieszkania. Zwrot VAT w przypadku remontów dotyczyłby tylko podatku przypadającego na 50 tys. zł wydatku netto. Przy budowie wydatki na materiały objęte zwrotem podatku nie byłyby limitowane. Aby uzyskać prawo do zwrotu, trzeba byłoby wydać na materiały min. 500 zł. Zwrot byłby możliwy po zakończeniu budowy, ale pod warunkiem że nie trwała ona dłużej niż 5 lat.
  · Sejm przyjął też senacką poprawkę, aby przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe było objęte zerową stawką VAT.

  Ustawa o VAT jest uchwalona i najprawdopodobniej prezydent dość szybko ją podpisze. Natomiast posłowie Prawa i Sprawiedliwości już zapowiadają jej nowelizację. Nie zamierzają rezygnować z wprowadzenia definicji budownictwa mieszkaniowego objętego polityka społeczną (czytaj obłożonego mniejszymi podatkami).


  Źródło: Rzeczpospolita z dn. 15.03.2004 r.

  Będzie zwrot VAT w budownictwie
  Sejm rozpoczął prace nad ustawą o zwrocie dla indywidualnych inwestorów podatku VAT, który od 1 maja wynosi 22 proc.
  (2004-7-5)
  Prawdopodobny wzrost cen materiałów budowlanych
  Od początku 2004 r., w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, czekają nas podwyżki VAT-u na materiały budowlane z 7 do 22 proc. W wyniku tego najprawdopodobniej wzrosną ceny materiałów budowlanych i co za tym idzie zwiększą się koszty remontów oraz budowy nowych domów.
  (2003-3-13)