7 PROC. VAT NA MIESZKANIA I DOMY

W dniu wczorajszym Sejm znowelizował ustawę o podatku VAT, dzięki czemu od 1 stycznia 2008 r. nowe mieszkania o powierzchni do 150 mkw. oraz domy jednorodzinne do 300 mkw., kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych, objęte zostaną preferencyjną 7-proc. stawką podatku VAT.

Ustawa zapobiegnie ona podwyżce VAT w budownictwie od 2008 r., kiedy mija wynegocjowany w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy, pozwalający na stosowanie obniżonej stawki. Wpisanie do projektu definicji budownictwa społecznego ma zapobiec podwyżce podatku VAT z 7 do 22 proc. na mieszkania i domy jednorodzinne. Wyższa, 22- proc. stawka VAT, będzie obowiązywać za każdy dodatkowy metr powierzchni użytkowej. Definicją budownictwa społecznego zostaną również objęte domy opieki społecznej, internaty, domy studenckie, domy dziecka.

Ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń w stosowaniu preferencyjnej stawki w odniesieniu do remontów. Po 31 grudnia 2007 r. praktycznie wszystkie remonty domów i mieszkań zachowałyby preferencyjną 7-proc. stawkę VAT.

Ustawa bezterminowo przedłuża też możliwość odzyskania części wydatków na materiały budowlane, ponoszonych przez osoby budujące domy tzw. systemem gospodarczym, czyli we własnym zakresie. W obecnym stanie prawnym o zwrot można się ubiegać tylko do końca 2007 r. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7 proc. i 22 proc. za materiały kupione od 1 maja 2004 r., na które po tej dacie podatek wzrósł z 7 do 22 proc.

Ustawa została przyjęta jednogłośnie, głosami 426 posłów. Teraz trafi do Senatu.Źródło: Gazeta Wyborcza z dn.06.09.2007