rMIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA: STYCZEŃ 2007

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w styczniu 2007 roku o 44,2 proc. w porównaniu z grudniem 2006 i wyniosła 9390. W porównaniu ze styczniem 2006 nastąpił spadek o 7,8 proc.

Spółdzielnie oddały do użytku w styczniu 2007 829 mieszkania, czyli o 38,7 proc. mniej niż przed rokiem i o 37,2 proc. mniej niż w grudniu 2006 roku.

Inwestorzy indywidualni oddali do użytku w styczniu 2007 roku 5357mieszkań, czyli o 29,7 proc. mniej niż rok temu i o 3,9 proc. więcej niż w grudniu 2006 roku.

W okresie styczeń-grudzień 2006 roku oddano do użytku w sumie 114164 mieszkań, co oznacza wzrost o 0,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku.

Formy budownictwa
2006
2007
I-XII
I
liczba mieszkań
I-XII 2005=100
liczba mieszkań
XII 2006=100
I 2006=100
Ogółem
114164
100,1
9390
55,8
92,2
Spółdzielcze
8788
106,9
829
62,8
61,3
Indywidualne
57134
90,3
5357
70,3
103,9
Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem
37783
114,3
2614
41,2
92,6
Zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe.
10459
109,9
590
38,0
69,7Źródło: www.stat.gov.pl

Mieszkania oddane do użytkowania: marzec 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w marcu 2007 roku o 7,8 proc. w porównaniu z marcem 2006 i wyniosła 8611. W porównaniu z lutym 2007 wystąpił spadek o 1,4 proc.
(2007-4-20)
Mieszkania oddane do użytkowania: luty 2007 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku spadła w lutym 2007 roku o 7,0 proc. w porównaniu ze styczniem 2007 i wyniosła 8737. W porównaniu z lutym 2006 wystąpił wzrost o 0,2 proc.
(2007-3-27)
Mieszkania oddane do użytkowania: grudzień 2006 r.
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła w grudniu 2006 roku o 37,2 proc. w porównaniu z listopadem 2006 i wyniosła 16834. W porównaniu z grudniem 2005 wystąpił wzrost o 1,8 proc.
(2007-1-22)