CZY EURO 2012 SPOWODUJE BOOM GOSPODARCZY W POLSCE?

W dniu wczorajszym w Warszawie odbyła się debata poświęcona Euro 2012. W opinii rządu organizacja mistrzostw piłkarskich Euro 2012 spowoduje boom gospodarczy w naszym kraju.

Podczas debaty przedstawiono projekty związane z organizacją mistrzostw, które będą współfinansowane ze środków unijnych. 48 projektów zgłoszonych do resortu rozwoju ma dotyczyć budowy centrów treningowo-pobytowych. Łączna wartość tych inwestycji to 452 mln euro. Z kolei inwestycje turystyczne pochłoną 163 mln euro. Chodzi m.in. o zagospodarowanie Wisły i udostępnienie jej wybrzeży. Wartość projektu to 13 mln euro. Z programu "Infrastruktura i Środowisko" ma być przeznaczone 28,5 mld euro na inwestycje transportowe. Środki z tej puli będą przeznaczone na budowę połączeń drogowych i kolejowych między miastami, rozbudowę lotnisk oraz przejść granicznych. Z tych pieniędzy będzie również współfinansowana budowa obwodnic, połączeń drogowych i kolejowych z państwami sąsiednimi oraz rozwój transportu publicznego.

W czasie trwania mistrzostw Euro 2012 Lublin będzie miastem, przez które przejedzie najwięcej kibiców z Polski na Ukrainę. Uczestniczący w debacie wiceprezydent Lublina wymienił inwestycje, które mają sprzyjać organizacji tego wydarzenia. Zapowiedział m.in. budowę obwodnicy Lublina o długości 35 km za kwotę 2 mld zł. Między Lublinem a Świdnikiem ma powstać lotnisko. Planowana długość pasa startowego to 2 tys. 400 m. Projekt ten zapisany jest w regionalnym programie operacyjnym. W Lublinie ma też powstać podstrefa ekonomiczna o powierzchni ok. 70 hektarów, będąca częścią specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec.Źródło: Gazeta Prawna z dn.05.10.2007