NOWELIZACJA USTAWY O INWESTYCJACH DROGOWYCH

W dniu wczorajszym, 14 listopada, prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o szczególnych zasadach inwestycji drogowych. W zamierzeniu autorów nowela ma uprościć procedury i przyśpieszyć realizację inwestycji na drogach.

Nowelizacja dotyczy także dróg samorządowych, a nie tylko krajowych, aby pomóc samorządom w szybszym realizowaniu inwestycji, zwłaszcza w sprawach wykupu gruntów. Jeden z przepisów zwalnia Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z podatku od nieruchomości, przeznaczonych na budowę dróg, nabytych w trybie przewidzianym w ustawie. W kolejnej poprawce przyjęto, że starosta w sprawach o odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi wydaje decyzję o odszkodowaniu na wniosek firmy lub instytucji budującej drogę, a także na wniosek właściciela wywłaszczonej nieruchomości.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia.Źródło: Puls Biznesu z dn.15.11.2006